Награди за кукерските групи от община „Тунджа”

Кабиле 1Кукерски групи от селата Кабиле, Победа, Челник и Чарган взеха участие в 13-то издание на фестивала за кукерски и маскарадни игри “Симитлия- Древната земя на кукерите” в Симитли. Във фестивала участие са взели над 3000 кукери от общо 33 групи от Цяла България.

Кукерската група при НЧ „Напредък- 1930”, с. Кабиле, с ръководител Димитър Райчев бе наградена с купа за Второто си място в категория „Най-добре представила се гостуваща група”. Групата се състои от 45 участника, като най-възрастния е на 80 години, а най-младия участник е на 13 години.

Кукерската група при НЧ „Просвета 1928”, с. Чарган, с ръководител Неделчо Стоянов спечели Трето място в категорията „Най- добра маска”.

Кабиле 2 Кабиле 3 Кабиле 4 Кукери- Кабиле

About the Author :