Наградиха победителите в конкурси за мултимедийна презентация и рисунка

aea01c954f57b2e244121d5cdb0de4a9На специална церемония  бяха наградени победителите в конкурса за мултимедийна презентация на тема „Наркотиците не са моят свят“. Отличия получиха и най-добрите в конкурса за рисунка на тема „За да има и Утре!“. Раздадени бяха награди на родители, взели участие в анкетата „За Вас, родители“. Тя бе разпространена сред ученици от 7 и 8 клас от училищата в нашия град. В кампанията “За да има утре” се включиха над 500 ученици и родители.

Организатори на инициативите са община Ямбол, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите, със съдействието на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Регионално управление на образованието, Детска педагогическа стая към РУ на МВР-Ямбол, Младежки дом „Георги Братанов“ и Мото-клуб „The Riders”.

ad2e31dcf5e561fa286835b70316d986 c52d641ef82a3a8cb1bf812b516c8ba8 c4990437420852bd812960ce8d98315a1cfbce68be482b7561b9e7ae84d71e3d 05e53254d9637d70d95c8deda2f6a40c1da8f07c02eff549809176019c88b87d

About the Author :