Наградите на читалище „Съгласие” за конкурса „Майчице свята”

IMG_8197На Благовещение Народно читалище „Съгласие” награди най-добрите творби участвали в конкурса за есе „Майчице свята”, който е традиционен и е в чест на големия християнски празник. Журито в състав :

председател  Златка Илчева, представител на Инер Уил клуб,

и членове Радостина Ганчева и  Кремена Йонкова, представители  на НЧ „Съгласие 1862”, след  като провери постъпилите 63 творби на участниците в литературния конкурс  присъди следните награди:

IMG_8199Първа възрастова група, от І до ІV клас

Първа награда:

Виктория Георгиева,  ІV „в” клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол

Втора награда:

Дениз Велиева, ІV „г” клас, НУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Ямбол

IMG_8201Трета награда:

Антония Драганова, ІV клас, ОУ „Христо Ботев”, с. Войникa

 Поощрителна награда:

Здравко Иванов, ІV  „в” клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол

Втора възрастова група, от V до VІІІ клас

Първа награда:

Георги Леков, VІ клас, Г „Васил Левски” гр. Ямбол

IMG_8202Втора награда:

Дани Иванова, VІІІ „а” клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол

Трета награда:

Ивета Христова, VІІІ клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол

 

IMG_8204 Поощрителна награда:

Мариян Куртев, VІІІ клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол

Трета възрастова група, от ІХ до ХІІ клас

Първа награда:

Габриела Георгиева, ХІ клас, ГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана

IMG_8207Втора и трета награда:  не се присъждат.

About the Author :