Наградите на „Кукерландия 2015”

_MG_9915НАГРАДА НА КМЕТА ОБЩИНА ЯМБОЛ – 2000.00 ЛЕВА И ГРАМОТА

Сурвакарска група при НЧ „Просвета-1928″, село Банище, община Брезник, област Перник

Ръководител: Веселин Владов

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА – 2000.00 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група „Карапча”, село Маломир, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Велин Велев

ПЪРВА НАГРАДА – 350 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при НЧ „Йордан Андонов-1927″, село Веселиново, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Иван Иванов

Група „Кукери” при НЧ „Искра-1927″, село Вресово, община Руен, област Бургас

Ръководител: Мария Петрова

Група „Кукери” при НЧ „Просвета-1928″, село Чарган, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Неделчо Стефанов Стоянов

Кукерска група при НЧ „Светлина-1926″, село Бояново, община Елхово, област Ямбол

Ръководител: Радостина Василева

Група „Джамал” при НЧ „Просвета-1928″, село Кошов, община Иваново, област Русе

Ръководител: Атанас Атанасов

Маскарадна група „Кукери” при НЧ „Зора-1930″, село Челник, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Росен Димитров

Кукерска група „Гребенци” при НЧ „Пробуда-1940″, село Калипетрово, община Силистра, област Силистра

Ръководител: Петър Шиков

Кукерска група при НЧ „Васил Левски-1931″, село Победа, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Атанас Атанасов

Маскарадна кукерска група „Арапи” при НЧ „Просвета-1926″, град Шумен, област Шумен

Ръководител: Милко Стоянов

Кукерска група при НЧ „Напредък- 1930″, село Кабиле община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Димитър Райчев

Кукерска група при НЧ „Възраждане-1926″, село Зимница, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Антоанета Атанасова

ВТОРА НАГРАДА – 300 ЛЕВА И ГРАМОТА

Маскарадна група „Кукери” при НЧ „Светлина-1929″, село Калчево, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Христо Димитров

Кукерска група при НЧ „Пробуда-1914″, град Ивайловград, клон Лъджа, община Ивайловград, област Хасково

Ръководител: Иван Димитров

Кукерска група при НЧ „Просвета-1892″ – град Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Андон Андонов

ТРЕТА НАГРАДА – 250 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при НЧ „Зора-1902″, село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора

Ръководител: Христо Баев

Младежка кукерска група при НЧ „Съгласие-1928″, село Гранитово, община Елхово, област Ямбол

Ръководител: Христо Гечев

Кукерска група при НЧ „Зора-1927″, село Търнава, община Тунджа, област Ямбол

Ръководител: Стоян Матев

Кукерска състав „Маскари” при НЧ „Честолюбие-2010″, град Раковски, област Пловдив

Ръководител: Александър Алексиев

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ – 150 ЛЕВА И ГРАМОТА

Група за маскарадни игри при Младежки дом „Георги Братанов”, град Ямбол, област Ямбол

Ръководител: Елиян Кисьов

НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ – 100 ЛЕВА И ГРАМОТА

Сурвакарска група при НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1866″, кв. „Струмско”, град Благоевград, област Благоевград

Ръководител: Венцислав Лудачки

About the Author :