Наградени проекти

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ офиса на Областен информационен център-Ямбол се проведе награждаване в регионалния кръг на Националения конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“.

Победителят е 17 – годишната Цветомира Неделчева от Гимназията с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“ в град Ямбол, която получи голямата награда – електронен четец. Нейната проектна идея е за провеждане на съвместни дейности между ученици от ГПЧЕ „В.Карагьозов” и младежи от Центъра за настаняване от семеен тип, с цел подобряване на социалната интеграция на децата в неравностойно положение и преодоляване на негативните стереотипи на обществото към тях. Същевременно заложените дейности ще спомогнат за по-пълноценното и личностно развитие на всички участници в проекта. Конкурсното предложение на Цветомира отговаря на целите и приоритетите заложени в новата ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е озаглавено „Добри идеи, за добри дела!“

Наградата е предоставена от Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) към Министерски съвет и бе връчена от  заместник-кмета на Община Ямбол, Илиана Бицова.

С проектната си идея, ученичката ще представи област Ямбол в националния етап на конкурса от 16 до 27 юни, и ще се състезава с още 26 проекта от цялата страна. На церемонията по награждаването, освен отличеният на първо място проект, специална награда получи и класираният на второ място проект – за основен ремонт на сградата на Общински младежки дом „Георги Братанов“. Автор на идеята е 17 – годишната Теодора Георгиева от Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ в град Ямбол. Той отговаря на целите и приоритетите заложени в ОП „Региони в растеж“.

Управителят на ОИЦ-Ямбол, Мария Никова поздрави участниците за интересните идеи и им пожела бъдещи успехи.

Младежкият конкурс: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ е първата за 2014 г. мащабна инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България.

About the Author :