“Навсякъде за всеки”

98087Темата на Световния ден на Червения кръст/ Червения полумесец тази година – „Навсякъде за всички“ – има за цел да се изтъкне универсалното присъствие и влияние, приносът на нашата глобална организация и на 17-те милиона доброволци по света. В рамките на тази тема всяко национално дружество има възможност да изтъква целите, които отговарят на регионалната специфика  и (дали е набиране на доброволци, фондонабиране, кръводаряване, т.н.), обединени около последователна глобална цел или подход за подобряване на марката на Червения кръст/ Червения полумесец. Тази година, съгласно темата, ще се използва следната концепция: „Всяка година по света МФЧК/ЧП достига до 160 милиона души чрез мрежата си от около 17 милиона доброволци и 450 хиляди щатни служители в 190 държави.”

Международното движение на Червения кръст/ Червения полумесец е навсякъде по света за всеки. С неутралност и безпристрастност ние предлагаме надежда и подкрепа. Ние действаме като сила за положителна промяна в общности, където нуждата е най-голяма. Червеният кръст/ Червеният полумесец присъства навсякъде, като осигурява подкрепа на най-уязвимите във всякакъв контекст – от мащабни бедствия, конфликтни ситуации, до отдалечени и трудно достъпни райони, където други организации нямат достъп.

Ключови цели:

Да повишим информираността за универсалното присъствие („навсякъде“) и за единството и безпристрастното естество на нашата работа („за всеки“) и как тези свойства (характеристики) въздействат на живота на хората.

  • Призоваване за действие, което да съответства на регионални / национални цели:

–          Апели за набиране на средства

–          Набиране на доброволци

–          Бедствия

–          Трафик към уебсайта

–          Кръводаряване

–          Други (националните дружества могат да представят техни предпочитани призиви за действия)

About the Author :

Leave a reply