Наблюдават потенциално опасните язовири в региона

18.9.2014 005Всички язовири на територията на област Ямбол се наблюдават и се поддържат с достатъчно свободен обем, за да поемат евентуални високи води. Това стана ясно след днешното заседание на Щаба за координация на неотложните аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии, свикано от областния управител инж.Николай Пенев.

Доклади относно състоянието на потенциално опасните водни обекти представиха на заседанието представители на общините от Ямболска област и на „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа.

Четирите язовира, стопанисвани от държавата чрез „Напоителни системи”, са технически изправни, а нивото им се поддържа достатъчно ниско, съобщи инж. Стоян Стоянов – ръководител ХТР Ямбол клон Средна Тунджа. Язовир Малко Шарково е пълен на 60% от общия си воден обем, язовир „Кирилово” – на 30%, язовир „Двата чучура”- на 10%, а язовир „Овчи кладенец” за момента е източен и ще остане така до началото на зимния сезон.

В момента се почиства коритото на р. Поповска от дървета, храсти и наноси, след което предстои почистване и на корекцията на р. Калница.

От месец юли са възстановени строително-монтажните работи по корекцията на р. Мочурица. Към момента е извършено почистване на растителност, премахване на хумусен хоризонт, надзиждане на предпазни диги и др., а работата по обекта трябва да приключи до края на 2015 г.

Очаква се да бъдат възстановени и дейностите по корекцията на р. Мараш. По план строителството трябва да започне отново през месец октомври и да приключи през 2015 г.

Представители на общините също информираха за състоянието на потенциално опасните водни обекти на своите територии, както и предприетите мерки за привеждането им в техническа изправност там, където са констатирани проблеми.

След представяне на докладите, заместник-областният управител и заместник-председател на Щаба за координация Иван Иванов призова за безкомпромисен контрол и навременни превантивни мерки от страна на общините, които стопанисват 27 от общо 31 потенциално опасни водни обекти в Ямболска област.

„Потенциално опасни водни обекти са тези язовири, чието разположение при форсмажорни обстоятелства създава опасност за населени места и инфраструктурни обекти. Това, че даден обект е класифициран като такъв не означава, че той е в неизправно техническо или експлоатационно състояние”, отново поясни г-н Иванов.

В края на заседанието представители на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” изнесоха инструктаж за дейността на отговорните органи, в случай, че бъде приведен в действие Областния план за бедствия и аварии.

About the Author :