Наближава крайният срок за презаверка на рецептурните книжки

DSC06033На 31 август изтича срокът за презаверяване на рецептурните книжки. Към момента в РЗОК  гр. Ямбол няма напрежение и гражданите презаверяват книжките си спокойно.

С въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите от 1 декември миналата година е необходимо прекодиране на диагнозите от тризначни в четиризначни МКБ-кодове. Във връзка с това Районна здравноосигурителна каса Ямбол напомня на пациентите, че първо трябва да отидат при личните си лекари, които да извършат прекодирането, а след това да презаверят рецептурните си книжки в здравната каса в гр. Ямбол или в офиса й в гр. Елхово.

За 14 заболявания не е необходима презаверка на рецептурната книжка. Това са скарлатина (A38); злокачествено новообразувание на простата (С61); злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (С64); вроден дефицит на фактор VIII (D66); вроден дефицит на фактор IX (D67); болест на Паркинсон (G20). В списъка са още множествена склероза (G35); есенциална първична хипертония (I10); предсърдно мъждене и трептене (I48); бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40); хроничен бронхит, неуточнен (J42); езофагит (K20); остър тубулоинтерстициален нефрит (N10) и хиперплазия на простата (N40).

Презаверка на рецептурната книжка с четиризначен МКБ-код се изисква и в случаите при издаване на нов протокол за скъпоструващи лекарства или при вписване на нова диагноза в рецептурната книжка.

Хронично болни пациенти, които имат заверка на рецептурната книжка  през 2014 г. не подлежат на нова презаверка.

РЗОК гр. Ямбол уверява гражданите, че който не успее да презавери рецептурната си книжка до края на месеца, няма да изгуби правото си на лекарства, напълно или частично платени от НЗОК. Когато дойде датата да се вземе рецептата за следващата доза медикаменти, пациентът следва да отиде първо при личния си лекар, който да впише четиризначните кодове на диагнозите, а след това – в здравна каса по местоживеене, където ще си презавери книжката, и от там – в аптеката, да си получи лекарствата. Няма никакво основание хората да се притесняват, че ще бъдат оставени без лечение.

РЗОК – Ямбол

About the Author :