Набират кандидати за военна служба в Националната гвардейска част

orig-20836497749714180До 14.09.2018г. във Военно окръжие ІІ степен – Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в Националната гвардейска част.

Могат да кандидатстват лица не по-възрастни от 28 години, а за лицата изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) да не са по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба:

  • да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват;
  • да са годни за военна служба;
  •  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  •  срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  •  да нямат друго гражданство;
  •  да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  •  да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението;
  •  да покриват нормативите за физическа годност, определени с МЗ № ОХ–370/02.05.2018 г.;
  •  да са психологично пригодни;
  •  Допълнителни изисквания за длъжността гвардеец Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20-30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото.

За справки и повече информация :

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол,

гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 16 99 и 66 22 41

About the Author :

Leave a reply