Набират документи по проекта „Център за услуги в домашна реда”

tundja 2От 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г. ще се проведе  втори етап за набиране на документи по проект , който община „Тунджа” реализира по схема „Независим живот” по ОП  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Приемът на заявления от желаещите кандидат–потребители ще създаде възможност да се гарантира и устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чийто срок  на изпълнение изтече на 29.02.2016 г.

Документи ще се приемат:

В сградата на Община „Тунджа” – гр. Ямбол, пл. „ Освобождение” № 1, ет. 3,  стая 313 и стая 314

От 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г. включително, с работно време от 8.00 ч. до 17.00 часа.

За контакти : социален работник Георги Станчев – GSM 0892 947 512

В изнесен офис – с. Тенево – кметството на село Тенево, етаж  2

От 09.03.2016 г. до 11.03.2016 г. , с работно време от 11.00 ч. –до 16.00 ч.

За контакти :  социален работник  Виолета Жекова – GSM 0878 987 386

В изнесен офис – с. Скалица – кметството на село Скалица, етаж 1

От 09.03.2016 г. – 11.03.2016 г., с работно време от 8.00 ч. до 12.00 ч.

За контакти: социален работник Александър Илиев  – GSM 0898 622 498

За информация и въпроси относно  условията за кандидатстване можете да получите  и на следните телефони :

046 684 310 – координатор проект Мария Бейчева

046 684 319 – ръководител проект Силва Иванова

Проектът на Община „Тунджа” е одобрен по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051M90PO001-2.002 “Независим живот” на ОП „РЧР” 2014-2020  и е на стойност 499 964,12 лв,

Изпълнението на дейностите стартира през м. ноември 2015 г. Те ще се реализират в продължение на 22 месеца, през 18 от които ще се предоставят реално услугите в домовете на потребителите.

About the Author :