Набират документи за начална и специална военна подготовка

1425651_3633293167271_279032487_nОт 07.03.2016г. в Офиса за водене на военен отчет в община Ямбол  се приемат документи за кандидатстване за начална и специална военна подготовка .

Могат да кандидатстват всички български граждани без военна подготовка, които отговарят на следните изисквания: да са навършили 18г. и да притежават само българско гражданство, да са здрави и психически пригодни, да не са осъждани и следствени.

Към заявлението кандидатите прилагат: автобиография, документ за завършено образование, копие от лична карта, лична амбулаторна карта с мнение за здравословното състояние от личния лекар, удостоверение от психодиспансера, свидетелство за съдимост и декларации по чл. 141, ал. 1 т. 4 – 6 от ЗОВСРБ.

За обучението през първия период от 11 до 28.04.2016г., документите се подават до 22.03.2016г.

Втория период на обучение е от 10 до 28.10.2016г.,  документите се подават до 19.09.2016г. Курсът ще се провежда  в гр. Плевен.

Студентите от факултет „Техника и технологии” – Ямбол подават следните документи за участие в курс за начална или специална военна подготовка :

– само, заявление във Военно окръжие – Ямбол. При явяването си в обучаващия център представят: свидетелство за съдимост, лична карта, студентска книжка, етапна медицинска експертиза и диплом за средно образование.

Курсовете за студентите са 5 броя от 20.06 до 11.09.2016г. ./ по 20дни/  и ще се провеждат в градовете Велико Търново, Шумен, Варна, Долна Митрополия, Несебър.

За курс по специална подготовка може да се кандидатства по каталог за 2016г само след завършен  курс по начална военна подготовка.

По време на курса обучаемите ще се запознаят с войсковия живот и военните порядки, ще изучават и ще стрелят с лично и индивидуално  оръжие/ пистолет „Макаров” и АК-47/ , ще се запознаят със взривните вещества и средства за взривяване, ще тренират защита от оръжия за масово поразяване.

След завършване на курса обучаемите ще положат клетва и ще се водят служили във Въоръжените сили на РБ, което им дава предимство при кандидатстване за служба в тях и други силови структури.

 

 

 

 

 

About the Author :