Набират документи за втора сесия за подпомагане на ученици и студенти в “Тунджа”

DSC08157Община „Тунджа” обявява началото на ІІ сесия – 2015 година, за кандидатстване за отпускане на еднократно финансово стимулиране /ЕФС/ на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”.

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната  завършена година /срок, сесия/.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец.

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

5. Еднократното финансово стимулиране се отпуска за календарна година в сесии. /Съгласно чл. 20.(1) от Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти  от община „Тунджа”/

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места.

Учащи навършили 18 години могат да подават документи лично. 

Срок за подаване на документи:

01 юни 2015 год. – 10 юни 2015 год.

Телефони за връзки и лица за контакт:

046/ 684 225 Д. Димитров

046/ 684 316 Й. Колев

About the Author :