Мъглата около проекта за регионалното депо се разсейва

DSCN1047Решения на общинските съвети на Сливен, Стралджа, „Тунджа” и Нова Загора за издаване на запис на заповед в полза на община Ямбол за обезпечаване на евентуална финансова санкция по проекта за регионалното депо разсея мъглата около неговото изпълнение, толкова старателно пазена от ямболската община.

На 11 март кметовете на петте общини – Ямбол, Сливен, Стралджа, Нова Загора и „Тунджа”, които участват в Сдружението „Регионален център за управление на отпадъците – регион Ямбол”, са взели решение всяка да поеме финансова отговорност при условие, че не се стигне до изпълнение на всички индикатори за резултат, заложени за изпълнение по проекта. Тези индикатори за резултат включват както изграждането на клетка 1 на новото регионално депо, така и рекултивиране на съществуващите сметища в общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Стралджа, които реално ще бъдат и най-проблемни за изпълнение, заради малкия оставащ срок. Решението включва и условието, че община Ямбол ще подпише договор за строителство на клетка 1 единствено и само след издаване на такава запис на заповед в нейна полза от страна на четирите общини.

Евентуалната финансова санкция е за 29 154 424,76 лв., докато целият проект е на стойност 31 324 461 лв., от които 1 934 897 лв. са собственото участие на общините.

Санкцията за всяка от общините е определена според броя на населението и сумите за рекултивация на съществуващите сметища. За Ямбол като водеща община по проекта тя е в размер на 10 244 256,81 лв., за община Сливен – 7 008 712,04 лв., за община Нова Загора – 5 757 629, 18 лв., за община Стралджа – 5 056 911,68 лв. и за община „Тунджа” – 1 086 915,05 лв., защото тя единствена няма сметище за рекултивация.

Макар и след дебати общинските съвети на Сливен, Стралджа и „Тунджа” са приели решение за издаване на такава запис за заповед, но съветниците на Нова Загора единодушно са отказали с мотива, че това би довело до финансова нестабилност на общината. Не е нужно да коментирам, че едва ли съветниците са разбрали точно смисъла на тази запис на заповед, защото са коментирали, че това е едва ли не нов общински дълг, а всъщност това е по-скоро гаранция, че те ще направят всичко възможно да изпълнят своята част от проекта т. е. рекултивацията на тяхното сметище, защото от техния дял на финансова санкция в размер на 5 757 629,18 лв. парите за тяхната рекултивация по проекта са 4 265 000 лв.

Най-ясно проблемът е обяснен от зам.-кмета Ели Василева по време на сесията на община „Тунджа”. Тя разяснява на тунджанските съветници, че запис на заповед не е дълг, нито заем, а гаранция за общината, подписала договора, че ако някои от индикаторите по проекта не бъде изпълнен и другите общини ще поемат своя дял от финансовата санкция, а не само тя.

Според Ели Василева важните индикатори в този проект, които имат отношение към признаване на изпълнението му са строителството на клетка 1 и рекултивацията на четирите общински сметища.

Кметът на Ямбол убеждавал своите колеги, че клетката ще бъде построена в срок, защото графиците са направени и само времето трябва да е добро да се изпълнят. Проблемни индикатори обаче са рекултивациите на четирите сметища, защото тепърва предстоят процедурите за избор на изпълнител и ако някоя от тях бъде обжалвана, може да се изтърват сроковете, които са до края на октомври 2015 г.

Зам.-кметът на „Тунджа” обясни още, че при среща при екологичния министър на 24 март тя ги е уверила, че е много малко вероятно да се наложи 100 % финансова санкция за неизпълнение на проекта. Министерството на околната среда и водите е в процедура на сключване на споразумение с Европейската комисия, с което настоява да се удължи срока с 2 години само за рекултивацията по проекта на община Ямбол, за да може да се приключи строителството на клетката и едва тогава община Ямбол да започне рекултивация на старото сметище.

Ели Василева отново подчерта, че най-голямата полза от този проект е точно рекултивацията на съществуващото сега сметище на Ямбол, защото то е собственост на община Ямбол, но се намира на територията на община „Тунджа” и вреди на нейните две села Дражево и Хаджидимитрово.

Отделно ползата на петте общини е, че ако бъде изградено отговарящо на закона депо гражданите им няма да плащат санкция, която расте с всяка изминала година и ще бъде намалена таксата смет.

Ели Василева припомни и друго, че ако загубим тези близо 30 млн. лв. европейски средства после всички общини ще трябва със собствени средства да извършат както рекултивацията на старите сметища, така и строителството на депо, отговарящо на законовите изисквания.

От община Ямбол така и не се намери кой да отговори на въпроса какво се случва сега, когато община Нова Загора не е подписала запис на заповед и дали това ще блокира подписването на договор за строителство на клетка 1.

В Системата за управление и наблюдение на европейските проекти като краен срок за приключване на проекта е посочен 31 март 2016 г., но не е ясно дали това е за отчитане на проекта, или за завършване на строителните дейности. Така че мъглата е леко разсеяна, но в стила на община Ямбол не съвсем. „Неделник” ще продължи да следи ситуацията около този важен проект, защото изпълнението му реално от няколко години бърка в джоба на всеки данъкоплатец в Ямбол, защото заради забавянето му и затлачването във времето всички плащаме по-висока такса смет, а с всяка изминала година тя ще става все по-висока и по-висока, ако не го направим.

 Диана Иванова

About the Author :