Музея на бойната слава изстисква все повече пари от градската хазна

Музей бойна слава„Парите следват ученика”, този водещ принцип във финансирането на българското образование, въведен от няколко години, отрежда първото място по разпореждане с финансови средства за 2016 г. на Основно училище „Д-р Петър Берон”. Високата раждаемост в ромския квартал, и все още компактното струпване на ученици от  този етнос  най-вече там, дава на школото близо 2 милиона лева бюджет – по-точно парите са  1 974 015.

По численост на учениците, на втора позиция сега е СОУ ” Свети Климент Охридски”, което загуби преди няколко години лидерската си позиция по броя на обучаваните деца, а в училището, намиращо се непосредствено до Държавната болница, има и ученици в горния курс. Гено Стайков, на когото предстои пенсиониране, може да разполага с бюджет от 1 697 371 лева. Третата позиция все още удържа ОУ „Любен Каравелов”, но второто ромско школо, ОУ „Йордан Йовков”, го доближава все повече и като брой ученици, и като финансови средства.

В горния курс, при гимназиите, са вече съвсем близо парите, с които „дирижират” нещата в поверените им учебни заведения Евгений Иванов, директорът на Математическата гимназия, и Петя Сярова, шефът на Гимназия „Васил Левски”. Математиците имат на разположение за бюджетната 2016 година 966 761 лв., някогашната Политехническа гимназия е с 952 306 лева.

Хубавото в тези две гимназии, винаги през годините под един покрив, е, че преди две години там най-сетне бяха извършени големи и изключително належащи ремонти, което позволи гимназиите да имат най-сетне вид, подобаващ на 21 век. Преди това в някои от класните стаи липсваха дори части от паркета, а стените не бяха боядисвани вероятно от поне 10 години.

При основните училища продължава да е най-лошо положението с броя на учениците в „Христо Смирненски”. Парите за това някога елитно школо сега са едва 314 205 лева, а въпреки тоталният упадък на това училищe, нито община Ямбол , нито Регионалният просветен инспекторат взеха мерки през годините да потърсят качествен директор на училището,вместо там да е Димитър Бояджиев.

При детските градини с най-големи пари ще разполага ОДЗ „Свобода”- 979 616 лв., следвано от „Валентина” със  795 227 лв., и „Пролет” с 776 923 лева.

Разбивката по бюджета на община Ямбол за 2016 г.сочи наличието на персонал от 25 души за Регионалната библиотека, а Регионалният исторически музей има 22 служители. За Библиотеката парите са 332 217, от тях държавата поема 320 383, така че финансовата подкрепа от страна на местната власт е малка.

Твърде много скочи обаче бюджетът на Общинския музей на бойната слава, той е в размер на 100 000 лева. А за този културен обект са предвидени и още пари – 250 000 лева за основен ремонт на покрив на гаражи. Такива финансови средства са обозначени от общинската администрация за проектиране и изпълнение на поменатия покрив.

Или, ако сумираме парите, 350 000 лева отиват през 2016 г. за Общинския музей на бойната слава, една ситуация, която почва да става все по-притеснителна. Пионерните казарми, където е разположен Музея, са строени в началото на миналия век, и докато едно се ремонтира, друго се разпада – такава е ситуацията при подобен тип сгради.

Малко над  400 000 лева са предвидени като бюджет за новото общинско предприятие „Туризъм и култура”. Малко или много, е въпрос не толкова на гледна точка, а на това, което реално ще се извърши с появата на това  предприятие, но май твърде много се нароиха тези „фирми”, и дано не се получи преливане от пусто в празно.

Борислав Ненов

About the Author :