Морето като награда…

SAM_0895По повод края на учебната 2013/2014 година, възпитаниците при Основно училище „Васил Левски“ с. Тенево, които работят по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на обарзованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“,  получиха своя подарък – екскурзия с учебна цел, разходите за която бяха поети изцяло от училището. Учениците посетиха Морската градина в гр. Бургас. Следващата спирка беше в Природозащитен  резерват „Пода“. Там всички се наслаждаваха на редките защитени птици.

SAM_0909Следващата забележителност, която посетиха малките екскурзианти,  беше Замъкът „Влюбен във вятъра“  в с. Равадиново.  Децата вникнаха в детската мечта на създателя му, превъплатиха се в рицари и кралски особи още с прекрачването на прага на замъка и най-вече – видяха една удивителна природа. След това всички ученици  отпътуваха за Созопол, където разгледаха Стария град и разкопките. А най-забавната част от екскурзията, естествено, беше на морския бряг – с пясъка, морето, слънцето… и игрите на воля… Всички ученици останаха много доволни от своята награда, която заслужиха за своя труд и усилия, които положиха през изминалата учебна година.

Даниела Пенева

About the Author :