Можем да сменим личния си лекар от 1 до 30 юни

smjana_gpВсички здравноосигурени лица имат възможност от 1 до 30 юни 2017 г. да направят смяна на личния си лекар с друг, който е сключил договор за работа с НЗОК/РЗОК, напомнят от Районната здравноосигурителна каса – Ямбол. При последната кампания през декември миналата година това са направили 2237 здравноосигурени в област Ямбол. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК.

Здравноосигуреното лице /ЗОЛ/, желаещо да смени своя общопрактикуващ лекар представя на новоизбрания здравноосигурителната си книжка, попълнена “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар” и документ за актуалния здравноосигурителен статус.

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, смяната на личен лекар може да се извърши два пъти годишно – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, имат възможност да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствените средства, които хронично болните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а  рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК  в района, в който е упражнен временният избор.

Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

About the Author :

Leave a reply