Модерни уроци

DSC07806aПродължавайки традицията в провеждането на бинарни уроци в СОУ “П.К.Яворов” –  Стралджа преподавателите по математика и информационни технологии Лиляна Стойчева и Боряна  Георгиева, заедно с учениците от Vб клас се отправиха на вълнуващо пътешествие към планетата на мъдреците – планетата математика. Въображаема ракета отведе всички в страната Цифрия, където ги очакваха задачи свързани с признаците за делимост на числата. В края на часа петокласниците провериха своите знания с тест създаден чрез системата HP Classroom Manager. Съвременните интерактивни методи превърнаха учениците в активни действащи лица в самия обучаващ процес.
Интерактивната дъска помогна урокът да стане  впечатляващ, динамичен, създаде интерес към изучавания материал. Присъствието на информационно-комуникационните технологии в съвременната класна стая дава шанс за всестранно развитие на ученици и преподаватели, за организиране на учебния процес на по-високо технологично ниво и подобряване на ефикасността и качеството на образованието.
С момичетата и момчетата от Vб клас по време на часа пътуваха и  гостите Атанаска Кабакова, председател на ОбС, председателят и членовете на Училищното настоятелство Боряна Атанасова, Мария Цонева, Дичко Дичев, директорът на училището Валентина Маринова, учители.

About the Author :