Мобилни екипи свързват работодателите със специалисти от други региони

BT1От септември 2017 г. във всички Регионални служби по заетостта в страната стартират работа мобилни екипи за обслужване на работодателите. Целта е на работодателите да се предлагат специалисти от други региони, защото има недостиг на квалифицирани специалисти. Срещите в Ямболска област започват през октомври. Досега трима работодатели от областта са поискали такива срещи, но със сигурност броят им ще расте.

В мобилния екип към дирекция Регионална служба по заетостта-Бургас са включени експерти в различни сфери от Регионалната служба и от бюрата по труда в Бургаска, Сливенска и Ямболска области.

Основната задача на трудовите посредници от екипа е да посетят на място работодателите  и да осъществят връзката между тях и търсещите работа специалисти, познавайки добре спецификата на местния трудов пазар и техните конкретни потребности.

Мобилният екип предлага: подпомагане на новите инвеститори в региона с предварителна информация за пазара на труда и услугите на бюрата по труда; устойчиво сътрудничество; организиране на подбори за обявени работни места, когато се насочват лица от няколко бюра по труда.

About the Author :