Много добра оценка за работата на общинската организация на БЧК-Болярово за отиващата си 2018 година

IMG_7444На 13 декември 2018 г. се проведе годишното общо събрания на БЧК-Болярово. Гости на годишното отчетно събрание на общинската организация на БЧК-Болярово бяха бяха инж. Митко Филипов (директор секретариата на Областния съвет на БЧК), Гергана Георгиева и Добриела Праматарова-специалисти и секретарят на община Болярово Мария Чанева.

За председател на събранието бе избрана Нели Христова, а за протоколчик – Янка Микова. По първа точка от дневния ред председателят на общинската структура на БЧК Софи Минева поднесе на присъстващите делегати и гостите подробен отчет за работата на организацията през отиващата си 2018 година. От него стана ясно, че работата е била както по отношение на подобравяне на организационната работа – обучения, привличане на нови доброволци, запазване на организациите на територията на общината и членската маса, така и работа  уязвимите групи – помощ на нуждаещи се раздаване на храни по програмата на ЕС, различни фондонабирателни и благотворителни кампании, помощ и социални контакти с потребителите на социалните заведения на територията на общината.

IMG_7429Част от отчета бе и дейността на двата клуба на БМЧК – в СУ „Доктор Петър Берон“ – град Болярово и ОУ „Стефан Караджа“ – село Стефан Караджово. Разнообразна бе тяхната дейности през тази година – обучения участия в областни и национални състезания по първа долекарска помощ, организирани информационни и благотворителни кампании по различни поводи (например кампанията „Деца помагат на деца“, в която събраха пари и дариха пособия на болно дете от училището), беседи против тютюнопушене, наркотици, разяснителни кампании за болести и превенции; посещение на социални заведения на територията на общината.

Всичко това не би било с толкова добри резултати без всеотдайния труд и безценната помощ на доброволците, подчерта госпожа Минева и използва момента да им благодари сърдечно.

Отчет направи и председателят на Контролната комисия Нели Христова. От него стана ясно, че приходите са единствено от членски внос (500 лева) и са използвани изцяло за дейностите на организацията.

Госпожа Минева представи и план за дейността а 2019 година – в него бяха посочени мерки, чрез които тя да се подобри и на какво за в бъдеще трябва да се наблегне – организационна дейност, обучения, привличане на нови членове, създаване на нови дружества робота с уязвими групи, разнообразяване на дейността на БМЧК, включително и обучение на нови доброволци.

Инж. Митко Филипов каза своята и на д-р Антонова оценка – много добра, тъй като няма отличен като оценка в доброволческата дейност. Той подчерта, че е доволен от работата на организацията и винаги това е давано за пример на мероприятия и събрания. Изказа благодарност както на г-жа Минева, така и на общинското ръководство, с което винаги са работили много добре и в синхрон (например инициативата „Топъл обяд“ в ОУ „Стефан Караджа“, в която участието на общината е на 50 процента със средства), пожела на боляровските червенокръстци да са все така дейни и да са винаги здрави.

Гергана Георгиева и Янко Анев също взеха думата, засягайки дейността на БМЧК – за поредна година много добра и разнообразна, а обученията са наистина на много високо ниво и ще продължат да се правят, защото са наистина много полезни, бяха единодушни специалистите.

В края на събранието бяха приети единодушно отчетите и плана и отново бяха изказани благодарности, а пожеланията бяха за все така всеотдайна и ползотворна дейност на червенокръстката организация и за в бъдеще.

IMG_7426 IMG_7428 IMG_7437 IMG_7446

About the Author :

Leave a reply