Младши прокурор и младши следовател встъпиха в длъжност

Грънчарова - ЧираковМладши прокурор и младши следовател встъпиха в длъжност в Районна прокуратура – Ямбол и Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Ямбол.

Редовете на Районната прокуратура бяха попълнени от Петър Чираков. Той е роден в град Ямбол, а юридическото си образование е завършил в ПУ „Паисий Хилендарски“. Петър Чираков завърши успешно обучението си в Националния институт по правосъдие и подписа акта си за встъпване пред г-жа Мина Грънчарова – Административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол, която му пожела здраве и успех в работата като прокурор.

Дойчев - АрсеноваМария Арсенова пък стана част от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Ямбол. Тя е родена в гр. Кюстендил, а юридическото си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“. Мария Арсенова подписа акта си за встъпване пред г-н Дойчин Дойчев – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, който връчи новия младши следовател букет от колектива на Окръжна прокуратура – Ямбол и отправи пожелания за успешна кариера.

About the Author :

Leave a reply