Млади специалисти започват работа в “Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДевет млади висшисти започнаха работа в общинска администрация „Тунджа”. Те са назначени на трудов договор по програмата “Старт на кариерата” като младши експерти. Тази програма дава възможност за придобиване на стаж и професионални умения на безработни младежи, завършили висше образование.

Новите служители ще работят в Дирекция „Териториално устройство, строителство и екология“ и отделите „Обществени поръчки“, „Култура и хуманитарни дейности“ и „Социални услуги“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа висшистите, които са до 29-годишна възраст, се предоставят условия да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност в рамките на 9 месеца. Програмата им осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лева, както и изплащане на социални и здравни осигуровки, годишен платен отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя.

В началото на работния ден младите хора имаха среща с кмета на Община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметовете, секретаря на общината и началник-отделите. Кметът Георгиев подчерта, че община „Тунджа“ е отворена за предоставяне шанс на млади хора да започнат своята кариера и професионално израстване именно в тази община още при стартиране на програмата през 2003 година. Доказателство за тази утвърдена общинска политика е факта, че до 2014 година 100% от участвалите в програмата „Старт на кариерата” продължават своята трудова биография в „Тунджа“ и след изтичане на определения срок. Само един от младежите, по собствено желание, е преминал на друга работа. Това е гаранция, акцентира кметът на общината, че по време на своя стаж, новите млади служители ще имат възможност да придобият необходимия професионален опит, който ще им даде действителен старт в кариерата. Важното е да работите със сърце – това е верния път за правилно отношение към проблемите на гражданите в нашата община, добави кметът Георгиев.

About the Author :