Младите червенокръстци се отчитат

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ съответствие със Статута на Български младежки Червен кръст /БМЧК/ през есента на 2015г. и първите три месеца на 2016г., БМЧК провежда своята отчетна кампания. От организационна гледна точка кампанията е важна за ситуационния анализ на БМЧК на клубно, областно и национално ниво. По време на кампанията се оценява капацитета на организацията, броя, мотивацията и организационната култура на членския и доброволческия състав на БМЧК.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ момента се провеждат отчетни събрания на БМЧК в област Ямбол по предварително изготвен график, до момента клубовете на БМЧК – Елхово, Болярово, Стефан Караджово, Зимница  и  Стралджа са провели събранията си. Отчетните  събрания преминават при следния дневен ред – приемане на отчет за дейността на клуба за отчетния период и приемане на план за работа за следващия едногодишен период на клуба за 2016г. На събранията на БМЧК присъства щатния специалист по младежка дейност от Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

About the Author :