Младите социалисти в Болярово отчетоха дейността си и избраха ново ръководство

IMGP9407На 18 март 2016 година „Клуба по интереси“ на младежката организация на социалистите в община Болярово проведе своето отчетно-изборно събрание. Гост на младите социалисти бе общинският кмет Христо Христов (заместник-председател на общинската партийна организация и пряко отговарящ за дейността на младежите в партията). Той за пореден път подчерта, че приоритет в поредния му шести мандат е задържането на младите хора в общината и осигуряването на работа, жилища, спортни мероприятия и забавления за тях.

IMGP9415За председател на събранието единодушно бе избрана Златина Николова, а за протоколчик – Стоянка Николова.

Членовете на клуба по интереси изслушаха, обсъдиха и приеха отчета за дейността на организацията през 2015 година със съпътстващите го мерки за разширяването на влиянието на Общинската партийна организация. Като основи сред тях бяха посочени: по- чести мероприятия с цел по-ангажиран живот; по-често политическо ангажиране на членуващите в организацията посредством някакъв вид активизъм, за превенция на пасивното участие на младежите; „Клуба по интереси” да съхрани енергията на младите си членове и симпатизанти и да я предаде за привличане на нови привърженици на идеите на БСП; участие на младите кадри в семинари и обучения на местно, национално, европейско и глобално ниво, с цел усъвършенстване на комуникативните умения, натрупване на опит и специфични познания и по- голяма ефективност в политическите дейности.

IMGP9417По следваща точка от дневния ред за избор на ръководство, присъстващите единодушно избраха за свое ново ръководство три млади дами: новият председател на организацията  е Стоянка Стоянова Николова, заместник председател – Златина Николаева Николова и касиер – Диана Николаева Николова.

За делегати на Общинската партийна конференция бяха избрани следните членове: Диана Николаева Николова, Стоянка Стоянова Николова, Златина Николаева Николова, Красимира Янкова Анева, Георги Иванов Ставрев, Георги Христов Христов, Донка Ангелова Ботева, Красимир Любчов Григоров, Мария Атанасова Тодорова, Миряна Константинова  Иванова, Галина Петрова Колева и Светлозар Киров Кижев.

IMGP9418За председател на ОбС на БСП- Болярово младите социалисти единодушно посочиха досегашния председател- Атанас Борисов Дженков. А за членове на ОбС – Болярово предложиха Христо Христов, Стоянка Николова, Златина Николова, Красимир Григоров, Донка Ботева, Мария Тодорова. За председател на общинска контролна комисия на БСП- Болярово бе предложена отново Лиляна Атанасчева. А за член на същата комисия – Диана Николова.

Делегати на 49-ия Конгрес на БСП младите социалисти избраха да бъдат Христо Христов, Атанас Дженков и Атанас Мерджанов. Член на Националния съвет на БСП – Христо Христов, а за председател на Националния съвет, решиха да подкрепят две от кандидатурите – на Михаил Миков и Корнелия Нинова.

About the Author :