Младежки център в Дражево

DSC08024В сградата на читалището в село Дражево беше открит Младежки център.

Центърът е създаден по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони”, чийто цел е да съдейства за приобщаването на младите хора от селските райони към процесите на местното развитие за постигането на по-добро качество на живот в селските райони и ще спомогне за обмяната, развитието и разпространението на добри практики с участието на млади хора.

DSC08033Младежкият ЛИДЕР Център в село Дражево е оборудван с най-съвременно офис обзавеждане и модерна техника.

Елена Велкова – председател на СНЦ „Младежка Лидер мрежа за развитие на селските райони” благодари на общинското и местно ръководство за прекрасните условия, в които се помещава Младежкия Лидер център и изрази увереност, че той ще даде възможност на младите хора не само от община „Тунджа”, но и от страната да обменят идеи, опит, да организират конференции и изложения по важни за тях теми.

DSC08046Георги Георгиев – кметът на община „Тунджа”, пожела този център да се превърне в притегателно място, в инкубатор за иновативни практики, защото младите хора са част от капитала на всяка една нация и са в състояние да формират алтернативност и различие в развитието на селските райони. Защото те са призвани да поемат една многофункционална роля в зависимост от своята индивидуалност и професионална ситуация и ще допринесат за напредъка и иновациите на всички социални равнища и за повишаването на качеството на живота в селските райони.

На откриването присъстваха и официалните делегации от побратимения град Руза, Руска федерация и от община Варта, Република Полша.

About the Author :