Младежки форум в „Тунджа“

28.02.2015-OMSНа 28 февруари 2015 година в заседателната зала на община „Тунджа” Общинският младежки съвет „Тунджа” проведе своето редовно отчетно – изборно събрание за мандат 2009 – 2014 година.

Официални гости на събранието бяха кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и заместник – кметът Станчо Ставрев. В обръщението си към младите хора кметът Георгиев се спря обстойно върху общинската младежка политика и подкрепата, която оказва общината на младите хора в организиране и провеждане на младежки инициативи и дейности.

Председателят на Управителния съвет на Общинския младежки съвет „Тунджа” Йордан Колев запозна присъстващите с дейностите на младежката организация за мандат 2009 – 2014 г., а Християн Велков – зам.-председател на УС на Сдружението с отчета за разходените парични средства за същия период.

В доклада за дейността бяха отчетени реализираните инициативи през годините, както и спечелените и изпълнени проекти: „Младите хора в община „Тунджа” и техните бизнес идеи за успешна реализация”, „Приемствеността между поколенията – мост на приятелството”, „Образованието е шанс за всеки” и „Обществената трапезария – повече грижа за хората от българското село”. През мандат 2009 – 2014 година са изразходени над 80 000 лв. за обезпечаване на общественополезни дейности на Сдружението.

Докладът и финансовия отчет за отчетния период бяха приети единодушно от делегатите без забележки.

По предложение на делегатите беше гласувано да се запази същата структура на Сдружението за следващите 5 години – броят на членовете на управителния съвет да е 7 души, а контролния съвет – 3 души.

За мандат 2015 – 2020 г. общото събрание избра управителен съвет в следния състав: Йордан Колев – председател, Християн Велков – зам.-председател, Владимир Стоев – зам.-председател, Татяна Илиева – секретар и членове: Теодора Стоянова, Стоян Иванов и Велина Петрова.

Събранието избра и контролен съвет, Комисия по европейски програми и проекти, Комисия по образование и култура, младежки дейности и спорт, Комисия по прием на документи.

Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа” поздрави новоизбраното ръководство и пожела на младите хора още по-активна работа през новия мандат и много успехи.

About the Author :