Младежки информационно-консултантски център провежда обучение

logo MKCВ периода 1 декември – 3 декември 2017 г. в хотелски комплекс „Калина” в община Сливен ще се проведе трети обучителен модул  на тема „Разработване на проектни идеи-структура, логическа рамка, бюджет. Привличане на партньори за реализиране на проекти. Управление и отчитане на проекти”, по проект„ Млад гражданин 5” – финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

 

Калоян Калиманов – Ръководител на МИКЦ-Ямбол

About the Author :