Младежки диалог на тема „Личностно развитие и лидерство“ се проведе в сградата на Община Ямбол

Ямбол, 05.05.2022 г.

Младежки диалог на тема „Личностно развитие и лидерство“ се проведе на 4 май в сградата на Община Ямбол. На срещата присъстваха заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов и председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков.

Събитието беше организирано съвместно от Община Ямбол и Общинския съвет по наркотични вещества – Ямбол. То се проведе в изпълнение на Общинския план за младежта – 2022 г., разглеждащ ямболските младежи като способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват потенциала си и да допринасят за развитието на своя роден град.

Стимулирането на ангажираността, качественото участие и овластяването на младите хора е съществена предпоставка за ефективността и пълноценното изпълнение на общинската политиката за младежта.

На срещата присъстваха 20 младежи от различни училища и  младежки сдружения в град Ямбол. Те представиха своите проекти, свързани с младите хора в Ямбол, инфраструктурата в града и възможностите за информация сред обществото, след което разговаряха с Енчо Керязов и Антон Шиков.

Младежите придобиха по-ясна представа какви задачи им предстоят оттук нататък и заявиха, че ще се заемат с работата по тяхното изпълнение.

About the Author :

Leave a reply