Младежка дискусия

DSCN0687Младежки информационно-консултантски център – Област Ямбол проведе  на 7 май 2015 г. дискусия на тема” Младежта-начин на живот 3” по проект „Млад гражданин – 4”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011 – 2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове( МИКЦ) , с участието представители на НПО, медии и млади хора от Ямболска област.

Събитието  е част от Европейската седмица на младежта 2015.

На дискусията бяха представени резултатите от социологическо  проучване, проведено от „Бюро за информация, маркетинг и анализи” /БИМА/ –Ямбол  поръчано  от МИКЦ- Ямбол, което  изследва младежките навици на живот, интересите и житейски приоритети

DSCN0686В периода  04 – 31 март 2015 г. бяха анкетирани 495 млади хора от  Ямболска област на възраст от 15 до 29 годишна възраст, които учат и работят в най-големите селища на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.

Анализът на данните сочи, че основната част от анкетираните виждат своето близко бъдеще в извършвайки трудова дейност – 61,22% са заявили, че ще търсят работа, друга съществена част ще продължат образованието си – 22,01% , а останалите 16,77% от изследваните младежи  заявяват своята готовност да създадат семейство и да се грижат за деца в близко бъдеще.

DSCN0678Очертават се следни положителни черти на младата ганерация:

– Почти всички или по-точно 87% от младите хора ползват компютър,

–          много обичат да слушат музика и 93% правят това редовно,

–          91% от тях обичат да гледат филми,

–          60% не пията концентриран алкохол

–          53% не пушат цигари

Негативните характеристики на младото поколение са:

–    72,5% от хората до 29 години нямат ясно изразени авторитети .

–          50% от тях не са чели художествена литература последните 6 м.

–          55% Не спортуват активно

–          52% Не са ходили на театър през последната година

 

Обществена активност на младите хора

–          33,33% се интересуват от общите проблеми в града/ селото

–          41,62% донякъде се вълнуват от тях

–          25,05% не се занимават с друго освен с личните проблеми

–          14,34% от анкетираните участват в дейностите на НПО

–          24,85% проявяват желание за участие в проекти и младежки събития

В своите изказвания Цветелина Вълкова от КНСБ и Божидара Божилова – асистент на евродепутата Илияна Йотова подчертаха изключителното значение на това изследване за развитието на НПО – сектора в Ямболска област и съобразяване на  проектните дейности с интересите на младите хора, за формиране на ценностна система  у подрастващите и за тяхното  успешно бъдеще. Атанаска Пенкова изрази свое мнение, че учениците имат повече възможности да участват в европейски проекти в сравнение с работещите млади хора, които са пръснати в различни предприятия и са малко такива организации като МИКЦ – Ямбол , които работят с тази група младежи.

По темата бяха  изразени и други интересни становища, бе споделен успешен опит и бяха зададени въпроси към изследователите и МИКЦ от представителите на  Европейски информационен център, НЧ”УМЕНИЕ 2003” ,Студия по изкуствата „Белканто”, ЯМИЦ и др. организации.

Калоян Калиманов 

About the Author :