Младежка дискусия в село Тенево

„Тунджа“, 10.08.2022 г.

На 12 август 2022 г. от 10 часа, по повод Международния ден на младежта, в Народно читалище „Просвета-1910“ – село Тенево ще се проведе среща с младежи от селата Безмер, Маломир, Ботево и Бояджик. По време на срещата те ще имат възможност да дискутират върху проблемите и предизвикателствата пред младите хора в община „Тунджа“, ще обсъдят предстоящото Десето издание на Младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации“, село Безмер – Фестивалът през погледа на младежите, и ще предложат за формат на проявата, ще дискутират и други въпроси, които ги засягат.

Срещата се провежда със съдействие на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – „Тунджа“, община „Тунджа“ и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще – 2012“.

 

About the Author :

Leave a reply