Младежката организация на БСП – Ямбол взе участие в годишен форум на Международния съюз на социалистическата младеж (ЮСИ)

Юси 1Делегация на МО в БСП в състав Николина Генчева, председател на МО на БСП гр. Ямбол и Николай Бериевски, международен секретар на Младежкото обединение в БСП взеха участие в годишната конференция на Международния съюз на социалистическата младеж (ЮСИ), който се проведе в периода 20 – 23април 2017 г. вКишинев, Молдова.

Събитието събра ръководители на социалдемократичните младежки организации от 7 страни: България, Румъния, Украйна, Грузия, Армения, Беларус и Молдова, както и представители на шведските социалдемократи и говорител на Демократическата партия на САЩ.

Важни теми в тридневния форум включваха борбата срещу корупцията, равенството между половете и политическото и социално овластяване на жените, както и изборната реформа.

Събитието беше водено от генералния секретар на ЮСИ Алесандро Пириси, който изрази удовлетворението си от представянето на делегациите на страните-членки.

Последният ден от конференцията завърши с приемането на обща резолюция, с която младите хора се обявиха против всякаква форма на дискриминация, основана на пола, и подкрепиха постигането на равенство между половете. Насърчиха участието на младежите в процеса на вземане на решения на всички равнища, осъдиха въоръжените конфликти и подчертаха необходимостта да работят за развитието на социалистическата идеология.

Младежкото обединение в БСП стана пълноправен член на Социалистическия интернационал през март 2014 г. ЮСИ е най-голямата младежка политическа организация в света основана през 1907 г.и представлява над 140 организации-членки от повече от 100 държави.

 

About the Author :

Leave a reply