Младежи от „Мегафон“ и Национална мрежа за децата участват в конференцията на Съвета на Европа

Младежи от младежката платформа „Мегафон“ и представители на Национална мрежа за децата взеха участие в конференцията на Съвета на Европа. В конференцията участваха не само делегати, но и деца от различни държави, които също се включиха в дискусиите и обсъжданията. Тяхното участие се подкрепя от европейската мрежа Eurochild в партньорство с Национална мрежа за децата. DSC04553Представители на България в групата млади хора са Йоана Захариева, представител на Съвета на децата към ДАЗД, и Пламен Димов от град Болярово в качеството му на представител на Мегафон, младежката платформа към Национална мрежа за децата.

Конференцията на Съвета на Европа се проведе на 5 и 6 април в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и е под патронажа на президента Росен Плевнелиев. Мотото на събитието бе „Достигаме висини за правата на детето“ като в него участваха над 250 делегати от 47 държави на Съвета на Европа включително президента на Малта, над 15 министри, заместник-министри и представители на различни институции, организации и млади хора.

IMG_0685Конференцията даде начало на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /Стратегията от София/, приета от Комитета на министрите на 2 март 2016 г., която очертава пет приоритетни цели за държавите-членки през следващите шест години в работата им по правата на детето: равни възможности за всички деца; участие на децата; живот без насилие; адаптирано за деца правосъдие; правата на детето в дигиталното пространство.

По време на събитието бе обявена и кандидатурата на доц. Велина Тодорова за член на Комитета по правата на детето на ООН.

IMG_0687На официалната церемония и откриващата сесия обръщения изнесоха и Мари-Луиз Колейро Прека, президент на Малта, Беням Дауит Мезмур, председател на Комитета на ООН за правата на детето, г-н Нилс Мюжникс, комисар по правата на човека на Съвета на Европа.

Г-н Мюжникс обърна внимание на големия брой непридружени деца в Европа, много от които изчезват или се водят като деца без гражданство. Той направи конкретни препоръки, свързани с обучение по права и закрила на децата на служители по границите и отговарящи за предоставянето на убежище, изграждане на ефективни системи за настойничество и подкрепа и интеграцията на децата. Нилс Мжникс сподели своето разбиране, че сегрегацията не означава равенство и че това е особено валидно за възможностите пред децата от ромски произход и децата с увреждания. Комисар Мюжникс направи връзка и с посещението си в България и припомни препоръката си за продължаване на процеса на деинституционализация в страната. В същото време той обърна внимание на необходимостта от избягване на реинституционализацията и укрепване на капацитета на отделите за закрила на детето и семействата.

IMG_0697Освен младите хора, в конференцията участваха и представители на организации – членове на Национална мрежа за децата: Д-р Даниела Коларова от „Партньори – България“, Катерина Симеонова от ФИЦЕ, Иванка Шалапатова от фондация „За нашите деца“, Луиза Шахбазян от Националния център по безопасен интернет, Нели Петрова от Институт по социални дейности и практики, Пламен Стоянов от SOS – Детски селища – България, Росица Петрова от Фондация за децата в риск по света и д-р Събина Събева от Международната социална служба – България. От страна на Секретариата участници в конференцията са Александър Киров и Деница Маринчева, които подкрепят ефективното участие на младите хора, и Дани Колева.

По време на конференцията бе организиран и специален семинар за представяне на българския опит за прилагане на „Стратегиите в действие“. Представянето бе под формата на къща, дом за децата на България, като всяка колона символизира определено право на детето, реализирано през конкретна секторна политика – правото на семейство, образование, здраве, адаптирано правосъдие и участието на децата. Всяко секторно представяне стъпваше на основните етажи на къщата, а именно – законодателство, политики, услуги/практики и оценка на въздействието.

Участници в панела бяха г-н Лазар Лазаров, заместник – министър на Министерство на труда и социалната политика, д-р Адам Персенски, заместник – министър на Министерство на здравеопазването, г-жа Вергиния Мичева, заместник – министър на Министерство на правосъдието, г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Грета Ганчева, директор дирекция „Достъп до образование и развитие на детето“ в Министерство на образованието и науката, Йоана Захариева от Съвета на децата към ДАЗД и Пламен Димов от Мегафон, както и Дани Колева от Секретариата на Национална мрежа за децата.

Основните предизвикателства пред гражданските организации, работещи с деца и семейства, и представени от Дани Колева са: нуждата от споделени дефиниции, принципи и философия; инвестиране в децата, но и в родителите и семействата; стратегии за развитие и изграждане капацитета на човешкия капитал в различните сфери – доктори, учители, социални работници, полицаи и други специалисти, базирани на стандарти за компетентности за всяка една професионална група, нуждата от промяна на фокуса на политиките и финансирането към превенция и интегриран подход.

 

About the Author :