Митко Андонов, кмет на община Стралджа: България е била и ще бъде!

3СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Има дни в нашата история които са толкова ярки, че не могат да бъдат забравени. Те  предизвикват силни и родолюбиви чувства, напомнят  колко силен е нашият народ, способен  да гради велика история, да побеждава и да предизвиква заслужено  уважение.

Преди повече от столетие , на 22 септември прозвуча историческата  Прокламация за независимост. България сбъдна мечтата си  за самостоятелно държавно съществуване. Направиха го тези, които имаха смелостта да заявят  пред света: „ Гордеем се, че сме българи!”, „Да живее свободна и независима България!”

Лозунги, които са  толкова необходими и днес. Думи, които трябва да се научим да изричаме смело и гордо, с вдигната глава, с достойнство. И това да бъде нашият отговор, нашият поклон към делото на дедите. Това да бъде и обещанието ни, че можем да се справим с днешните трудности, че ще се съхраним като нация, ще се запазим на картата на света като държава с  древна и богата история и култура.

Ние винаги сме били част от Европа. Дали сме всички необходими доказателства, за да получим уважението на великите сили. Днес мисията ни е не по-малко важна. Защото трябва отново да намерим най-верния път, за да привлечем вниманието към родината, да докажем, че България е била и ще бъде!

ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 

About the Author :