Митко Андонов, кмет на община Стралджа: Съединението е повод да разграничим интереса на личността от интереса на добрата кауза

photo_verybig_1189074УВАЖАЕМИ   СЪГРАЖДАНИ,

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На днешния ден отбелязваме 130 години от едно историческо събитие за България – Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Ден, в който  засвидетелстваме своето отношение към героичната национална  история и уважение към  предците.

Защо Съединението предизвиква емоциите ни, защо подклажда патриотизъм и родолюбие? Всеки от нас има отговор на този въпрос. Основно в съзнанието ни изплуват думи като „единство”, „обединение”, „сплотеност”, “дружност”, „съгласие”, „сила”… И имена на достойни личности, стожери на българската държавност като  Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Захарий Стоянов и плеяда други.

Всеки от нас, който добре е научил урока по история, знае хронологията на събитията от онази далечна и незабравима 1885г. Знаем, че Съединението е най-същественото събитие, дело на цял народ, а постижението се измерва с признатото единство в борбата за съществуване и в постоянно  съревнование с други народи. Единство в съзнанието и стремежите за бъдещето, единство в идеала на нацията – това е първото и необходимо условие за успех. Прозрели са го дедите ни. И  като хора достойни, намерили сили да постигнат заветната цел, да предизвикат уважението на великите държави и да създадат самочувствие на своя народ, не за себе си се втурнали да работят активистите- съединисти, а за „всичкий народ”, както казва Иван Вазов. С мисълта „да не  играе пак рабски ръченици тоя народ и да целува нагайката”, а да изправи гръб, да вдигне чело , да защити честта си  и да докаже, че има гордост и съзнание , собствено достойнство  и усещане за историческо призвание.

С право тогавашните вестници наричат Съединението „българското чудо”. В тези съдбовни дни българите от двете страни на Балкана задружно извикали „Да живее Съединението!” доказвайки, че когато сме единни като народ и стоим на страната на правдата, за нас няма невъзможни неща. В това именно се корени успехът на Съединението – в обединението, което кара непримиримите до тогава либерали и консерватори  да задгърбят противоречията  и разногласията си, да бъдат заедно в постигането на голямата цел.

Без никакво съмнение или преувеличение  години наред ние обръщаме внимание на този ден, припомняме подвизите на деятелите на онази историческа епоха и техните борби, учим се от идеалите им, добродетелите и търсим своето място в новата история на страната. Съединението е повод да разграничим интереса на личността от интереса на добрата кауза, да повярваме на оногова, който не само е носител на надежди , но и на градивни дела, да имаме усещането за заедност, за уважение и мисъл за бъдещето. Да дадем примери на младото поколение за историческа памет, за отношение към реликвите, за насърчение към свободолюбие и прогрес. Ние сме тези, които подреждат днешния ден, младите ще градят утрешния. Но, за да бъдат готови и те да изпълнят своята историческа мисия, ще се нуждаят от здрава основа, от добри примери, от сигурна и вярна посока.

Нека днес всички заедно  отдадем заслужената почит и признателност към онези, които на дело показаха що е то обединение на един народ. В името на България! И заедно да повторим „Съединението прави силата!”, девиз който винаги е означавал едно – работа „на ползу роду”.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СЪГРАЖДАНИ!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 

 

About the Author :