Министър Лиляна Павлова: Три са факторите за развитието на Ямбол и региона

DSC00960Изграждането на АМ „Тракия“ и обновяването на пътната инфраструктура  промени драстично  тази част на България  само за няколко години и като размер на БВП, и възможностите за заетост. Бързото придвижване е важна предпоставка за бизнеса, който иска да разкрива работни места. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на Международния икономически форум Ямбол 2016 „Един град – много възможности“.  Според нея усилията и волята на държавната и местната власт и добрата инфраструктура са тези, които ще създадат възможностите за развитие на бизнеса. Павлова напомни, че в рамките на изминалия програмен период със средства от европейските  фондове само на територията на Ямбол са реализирани инвестиции за около 100 млн. лв. в модернизиране на градската среда, водна, пътна инфраструктура, а също в образователна, културна и туристическа инфраструктура. сред тях са проектите за градска среда и за реновиране на Безистена.

Тя отбеляза, че според анализите има три възможности за развитие  на региона – богато културно-историческо наследство, което създава предпоставки тук да има добре развит туризъм, туристически атракции и индустрия. Широката представителност на бизнеса пък създава добри възможности предприятията да работят тук. Третият фактор, според данните, е земеделието.

„Със средствата от ОП „Региони в растеж“ освен да развиваме регионите в страната чрез подкрепа за градска среда и инфраструктура, както беше в предишния период, сега искаме да създадем предпоставки за заетост, повече работни места и повече участие на бизнеса, включително там, където усвояваме еврофондове“, посочи регионалният министър. На базата на натрупания опит от предишния програмен период, инвестициите в този няма да бъдат на парче, а на база изготвени интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, обърна внимание министърът. В тях са обособени три зони в градовете – с потенциал за икономическо развитие, където бизнесът има възможност да реализира своите инвестиции с добра довеждаща инфраструктура, зона със социален характер и зона с публични функции и висока обществена значимост – всички образователни, социални и културни институции. Нашият фокус е в сферата на публичните услуги, довършване и подобряване на градската среда и инфраструктура и довеждащата инфраструктура до икономическите зони. Всеки град трябваше да изготви своя план и предефинираните проекти в него“ , напомни още тя.

Министър Павлова представи Интегрирания план за градско развитие на Ямбол, който е одобрен от Управляващия орган и допълни, че в него са планирани инвестиции в 4 важни категории. Със 7,6 млн.лв. ще  бъдат продължени инвестициите в градска среда, за да завърши обновяването й, започнало със средства от програмата в предишния програмен период.  Инвестиции са планирани и по линия на социалната инфраструктура,  а поти 10 млн. лв. ще се инвестират в развитие на културната инфраструктура, като се дава възможност да се  развият обекти като младежкия дом, градската галерия, музей  и т.н., за да може да бъде завършен ансамбълът от културна инфраструктура, след социализирането на „Кабиле“ и Безистена.  Ключови са проектите за образователната инфраструктура, с които ще се покрие на 100% модернизирането и обновяването на училища, детски градини и професионалните гимназии. Освен тези 25,5 млн. лв., които са гарантирани на общината като  бенефициент и междинно звено, в останалите оси на ОПРР ще имаме възможност за инвестиции в пътна и здравна инфраструктура, където ще обновим всички спешни центрове на медицинската помощ в общината, професионалните гимназии и инвестиции в домове за стари хора и деца, лишени от родителска грижа.

Мястото на бизнеса е новото и различното в програмата, подчерта Павлова и посочи, че  12,5 % от бюджета на програмата, който е над 3 млрд. лв., ще бъдат реализирани на принципа на финансов инженеринг или за подкрепа за публично-частно партньорства.

Със стартов капитал от 370 млн.лв. ние ще създадем 5 специализирани фонда , като стартовия капитал на фонда за Южна България е 90 млн. лв.  Разчитаме на активността на банковия и финансовия сектор този капитал да бъде удвоен или утроен,  какъвто опит имаме от предишния програмен период по JESSICA, така че да реализираме инвестиции от 200 млн. лв. в Южна България на принципа пръв по време, пръв по място. Шансът е да се получи дългосрочно нисколихвено кредитиране за проекти в градската среда, които разкриват работни места, и да се реализира партньорство с общината.

В предишния програмен период предоставяхме безвъзмездно финансиране за туристически обекти и инфраструктура, такива като „Кабиле“ и Безистена. През настоящия период, извън инвестицията за културна инфраструктура, като музеи, читалища, нямаме възможност да финансираме туристически атракции директно. Те винаги трябва да имат елемент на дългосрочни приходи от инвестицията, заяви министър Павлова. Тя обясни, че с тази цел се създава туристически фонд за финансиране на туристическа инфраструктура под формата на нисколихвено кредитиране с капитал от 100 млн. лв. от оперативната програма. Още 100 млн. лв. които ще бъдат предоставяни като безвъзмездна финансова помощ за паметници на културата, дейности като реставрация, археология, експониране, допълни министърът.

 

 

 

About the Author :