Министър Вълчев: Налагайте актове на родителите, чиито деца не посещават училище

IMG_3844Посещението на министъра на науката и образованието Красимир Вълчев в Ямбол започна днес, 20 септември 2018 г.,  със среща с директори на училища и детски градини, представители на екипите за обхват на деца и ученици, на общините и социалните партньори в Голямата зала на община Ямбол.  Министърът постави акцент върху задачата да бъдат обхванати всички деца и ученици и включени в образователната система. За по-голяма ефективност на всички държавни институции, в единна информационна система са свързани Образователните инспекторати с Националната агенция по приходите, Бюро по труда, Инспекция по труда, Социалното подпомагане. Министърът призова директорите да налагат актове  на родителите, чиито деца не посещават училище. За да има резултатност, НАП ще помага за събираемостта IMG_3847им, а службите за социално подпомагане ще спират помощите, както е и по закон. Министър Вълчев говори и за засилена проверка на достоверността на медицинските бележки, вкл. при съмнения те се изпращат за проверка в Здравната инспекция.

Един милион лева допълнително са предоставени в област Ямбол в училищата и детските градини, където има концентрация на деца от уязвими групи, подчерта образователният министър.

Той призова учителите да прекъснат практиката за прикриване отсъствията на учениците и подчерта, че оттук нататък работата ще е върху контрола учениците ежедневно да посещават училище.

IMG_3852Той призна, че след 10 години страната ни наистина ще има голям проблем с недостига на учители, защото младите хора искат да живеят в големите градове, а за да имат равен старт, децата и от малките и отдалечени населени места трябва да бъдат обучавани подобаващо.

В най-малка степен изпълнихме ангажимента си за облекчаване на административната работа на учителите, призна министърът. А често пъти това е административна работа, която не оправдава ефективността си, допълни още той. Сподели, че е забранил на подчинените си в министерството да изискват излишни справки от училищата или информация, с каквато в министерството вече и без това разполагат.

25 млн. лв. ще има в държавния бюджет догодина за дейности по интереси, които ще заместят дейностите по проекта “Твоят час”, информира в аванс IMG_3853министър Вълчев. С приоритет ще са дейностите в сферата на информатиката, природните науки и математиката, ще се поощрява съвместната работа на училищата с музеите, спортните клубове, читалищата, посещенията на предприятия и близки исторически обекти. За жалост, всичко това стартира от 1 януари догодина.

Образователният министър подчерта важността на професионалното образование, което, уви, е загубило важността. Ще се насърчават политиките за развитие на професионалните технически и земеделските гимназии, тъй като това са сферите, в които през следващите години ще се търсят най-много и то добре заплатени кадри. “Ще предоставим допълнително средства на професионалните гимназии, създаващи кадри, за които има недостиг”, каза той. Следващото десетилетие ще има недостиг и IMG_E3865на IT специалисти, така че това ще е друго направление, върху което ще се акцентира.

Срещата продължи повече от 40 минути над планираното време, заради многобройните отправени му въпроси.

По обед министър Вълчев посети СУ „Св. Климент Охридски“, в което приключи цялостен ремонт, финансиран по  ОП „Региони в растеж“ и участва в тържеството по този повод. По-късно министър Вълчев беше и в ОУ „Д-р Петър Берон“, както и на учебна практика на ученици в дуална форма на обучение.

 

About the Author :

Leave a reply