Министър Бисер Петков: Комплексът за социални услуги в Ямбол е еталон

IMG_3872С този Комплекс за социални услуги за деца и възрастни община Ямбол е еталон как трябва да се развиват социалните услуги, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков днес, 21 септември 2018 г. в Ямбол, след като се запозна на място с Комплекса и разговаря с неговите служители. Той беше придружен от народния представител от ГЕРБ д-р Юлиян Папашимов и кмета на Ямбол Георги Славов. Министърът подчерта, че е впечатлен от това, че тук четири социални услуги са събрани под един покрив и функционират взаимно свързано. В рамките на комплекса функционират Център за обществена подкрепа „Усмивка”, Дневен център за деца с увреждания „Дъга”, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи.

IMG_3874„В този период, в който министерството заедно с другите заинтересовани страни, разработва нов Закон за социалните услуги, е много важно да сме запознати с практиката на социалните услуги, защото това е много динамично променящ се и растящ сектор – 1322 са социалните услуги, които са държавно делегирана дейност“, каза още Бисер Петков.

„Тук срещите ми с персонала, с потребителите на услуги, които ги ползват, ме убеждават в ползата и необходимостта да усъвършенстваме и развиваме тези услуги, защото чрез тях държавата осигурява подкрепа на значителен брой нуждаещи се като годишният разход на държавния бюджет, който се насочва към общинските бюджети за тази държавно делегирана дейност, е над 230 милиона лева годишно“, отбеляза още министърът.

IMG_3881Той представи основни моменти от новия проект за Закон за социалните услуги. На първо място целта е да се промени процесът на планиране на социалните услуги и това да се прави на национално ниво, защото сега основната роля е на общините, които в своите общински стратегии залагат развитието на тези социални услуги, но картината на национално ниво не е толкова ясна. По-доброто планиране ще осигури по-добра достъпност на социалните услуги.

В законопроекта е предвидена нова институция – Агенция за качеството на социалните услуги, която да лицензира доставчиците на социални услуги. Тя ще разработва стандартите, ще съблюдава тяхното спазване и ще контролира ефикасността на услугите.

Достъпността на услугите ще се разшири посредством регламентирането в законопроекта на общодостъпни услуги, а не само специализирани, както досега. Те ще са свързани с консултиране, информиране, помощ при упражняване на права и т.н. Предлагането на мобилни услуги също ще бъде в полза на достъпността.

Друг акцент в проекта на закона е върху професионалистите в сектора. Предвижда се самостоятелна глава в законопроекта за обезпечаване на обучението  – въвеждащо и надграждащо, на служителите, „търсим  по-голяма видимост на техния труд и стимули, с които да ги мотивираме да продължат да работят в социалната сфера“, каза министър Бисер Петков.

About the Author :

Leave a reply