Министър Красимир Вълчев: Равният достъп до образование е проекция на достъпа до добри учители

IMG_3855-Г-н Вълчев, ще бъде ли преодоляна тенденцията част от децата да са извън училище?

-Винаги е имало процент деца, които са отпадали преждевременно или не посещават редовно училище. Факт е, че последните десетилетия ние имаме увеличен дял на децата от уязвими групи, което изисква при равни други образователни условия институциите да работят повече, по-добре, всички институции да работят заедно. Това е голямо предизвикателство. Държавата трябва да направи много повече  от обичайното – с всичките си институции, с всичките си инструменти, с всичките си служители трябва да включи тези деца в образователната система. Разбира се, записването е само първоначалния еднократен акт. Много по-важни са следващи, всекидневни, многодневни, многогодишни усилия, за да бъдат на училище, да посещават редовно училище, да придобият базовите компетентности, след това професионална квалификация.

-Делегираните бюджети помагат ли за намаляване на нивото на неграмотност в региони с повече деца от уязвимите групи?

-Делегираните бюджети не са основния инструмент в системата. Основният инструмент в системата за подобряване нивото на грамотност са учебните програми, методите на преподаване, методите на оценяване, т.е. тези чисто педагогически инструменти. Разпределителният механизъм в системата има за цел да създаде относително равни финансови възможности за осъществяване на образователния процес в образователните институции. Ние често имаме дискусия дали всички тръгват при равни условия. Въведохме корекции във финансово-изправителната формула, така че и по-малките училища тази година имат по-добри финансови възможности. Разбира се, няма как едно училище с 50 и друго с 500 ученика да получават еднакви средства. Въведохме допълнителен компонент в зависимост от това колко е малка и отдалечена общината да получава допълнителни средства, защото в дългосрочен период в по-малките и отдалечени места по-трудно ще се привличат педагогически специалисти. Младите хора-учители е нормално в общия случай да искат да живеят и да работят в големия град и за да отидат в по-малкото населено място, трябва да имат стимули. А равният достъп до образование е преди всичко проекция на достъпа до добри учители. По същия начин предоставихме допълнителни средства на училища и детските градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи, с които трябва да се работи много повече, много по-многочасово. В областта, в града ви също има такива, които получиха.

-Ямболска област е на едно от последните места в класацията по резултатите от матурите. Неграмотността не се повишава с повишаване на средствата. Какъв е механизмът след 7 клас да излизат поне грамотни?

-Всички механизми, които ви казах, но основният фактор в образователната  система си остава учителят. Това, което казвате и фактът, че имаме понижаване на образователните резултати пред последните десетилетия е така Но имаме и понижаване на мотивацията на учителите, понижаване на показателя среден успех на кандидатстващите в педагогическите професионални направления от завършването на гимназия, т.е. важното е ние да мотивираме по-добрите ученици да се включат в педагогическата професия – те утре ще бъдат по-добри учители. А мотивираните учители са основния фактор за качествено образование. Разбира се, за да подобрим образователните резултати, ние преди това трябва да обхванем децата, да ги обхванем още в детска градина. Тези деца които са от семейства, чиито майчин език не е български, ако не са обхванати в детската градина, много вероятно е след това да натрупат образователни трудности и след това те да се самоизключат – било формално или неформално от образователната система. Това, което направихме със Закона за предучилищното и училищно образование – да възприемем т. нар. компетентностен подход – много по-голям процент на учебници и програми, както и преподаването да бъдат обвързани с ключовите компетентности. Това са все мерки, които стартирахме, но ще дадат резултати след няколко години. Резултатът в образованието се получава с натрупване, получава се със закъснение.

-Можете ли да се ангажирате с оценка на работата на Регионалното управление на образованието в Ямбол?

-На всеки три месеца поставям оценки на началниците на регионални управления. Почти към всички регионални управления имам забележки. Работата върху тях е много. Конкретна оценка ще си спестя, тъй като е вътрешно институционален въпрос.

-На кое място се нарежда България по основните показатели за нивото на образование?

-По показателя за преждевременно отпадналите деца и ученици, ние в момента сме със стойност между 12-13 на сто, има развити европейски държави, които са на 18 процента. Но повечето от държавите са под 10 процента. Така че сме във втората половина. Най-притеснителен е показателят ниво на функционална грамотност, който се измерва чрез международните оценявания. Там причината е както, че имаме деца, които не са ефективно включени в образователната система, така и това, че тези тестове не мерят това, което нашите деца учат. Нашите деца не учеха за придобиване на тези ключови компетентности или учеха за част от тях. А сега променяме учебните програми във всички класове точно в съответствие с тези компетентности.

/Използвани са въпроси от различни медии/

About the Author :

Leave a reply