Министърът на икономиката обяви от Ямбол началото на процедура за насърчаване на стартиращи предприятия по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

DSC05779Министърът на икономиката Емил Караниколов обяви от Ямбол началото на процедура за насърчаване на стартиращи предприятия по ОП „Иновации и конкурентноспособност” на първия информационен ден, организиран по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“. Информационната среща беше проведена в залата на Безистена, на откриването й присъстваха народният представител Волен Сидеров и неговият колега Юлиян Папашимов, областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.

DSC05788В приветствието си за откриването на информационния ден министър Караниколов обяви, че заради намаляване на административните тежести са съкратени сроковете за оценка на проекти и за извършване на плащания към частния сектор. В периода от 4 май 2017 г. до 30 юни 2018 г. са подписани 712 нови договора за финансиране на проекти на стойност 600 млн. лв., което прави 35% от общите договорени по оперативната програма средства, които възлизат на 1,7 млрд. лв. Извършените плащания към бизнеса и публичните бенефициенти за същия период са над 362 млн. лв., което представлява 14,58% от бюджета на програмата или 50,07% от общите плащания в размер на 723 млн. лв. от началото на изпълнението на оперативната програма.

DSC05797Новата процедура „Насърчаване на предприемачеството” е с финансов ресурс от 67,2 млн. лв., които ще стигнат за финансиране на над 350 новосъздадени дружества.

Министърът подчерта още, че условията за кандидатстване по процедурата са изготвени за нуждите на стартиращите компании в диалог между администрацията и Асоциацията на стартиращите предприятия, работодателските организации, неправителствения сектор по време на две публични обществени обсъждания и  голям брой срещи.

DSC05831Той изтъкна още, че балансирано регионално развитие, устойчивост на новосъздадените компании и фокус върху целевите групи на младежи до 29 г., жени и бъдещи предприемачи между 50 г. и 64 г. са основните приоритети по процедурата.

Според него подобрените условия по процедурата включват премахване на изискването новите компании да са регистрирани преди обявяване на приема на проекти, за да гарантират равен шанс на всички участници. Осигурен е достъп до програмата на два пъти повече нови фирми, като е намален размерът на безвъзмездната помощ от 200 хил. евро на 200 хил. лева, който е реалистичен и достатъчен за стартиране и развитие на предприемаческа идея. Поставени са  ограничения на консултантски услуги за сметка на премахнатите ограничения за машини и оборудване, защото преди всичко предприемачите искат да произвеждат продукт, или да предлагат услуги, за които са обезпечени с оборудване. Включен като допустим е и секторът на информационно и комуникационните технологии, за които е отделен 10% от бюджета на процедурата. Тези компании генерират растеж и иновации, но в същото време процедурата цели подкрепа и на други важни за страната и региона сектори. Добавени са и други допустими сектори, като „Производство на облекло”, „Хуманно здравеопазване”, „Медико-социални грижи с настаняване” и „Социална работа без настаняване”.   Премахнато е задължението за предоставяне на документи, които могат да се проверят служебно в базата данни на Националния статистически институт. Въведен е и бизнес план за прецизно и точно представяне на бъдещите финансови показатели на стартиращото предприятие.

Министърът подчерта и, че до този момент в област Ямбол са одобрени 27 проекта на стойност 35 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентноспособност”.

About the Author :