Министърът на икономиката Емил Караниколов идва в Ямбол за старта на информационна кампания

b881146bb9c89682183ecd4f496b9876Министърът на икономиката Емил Караниколов идва в Ямбол на 2 юли (понеделник) за старта на информационна кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, съобщават от Областния информационен център. Събитието ще се проведе от 9.30 часа в Безистена. Тогава ще започне информационен ден по процедура  „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“.

Процедурата е дългоочаквана от новосъздадени фирми, тъй като за първи път ще бъдат подпомогнати индустрии като създаване и разпространение на информационни и творчески продукти, хуманно здравеопазване и социална работа, професионални и научни изследвания, преработваща промишленост.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ, за която може да се кандидатства е 50 000 лева, а максималният – 200 000 лева. Подаването на проектни предложения е с два крайни срока: 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г. Подробности и пакет с документи – на интернет страницата на Управляващия орган на програмата: www.opic.bg.

Допълнителна информация за кандидатстването по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ интересуващите се могат да получат по-нататък и на място в Ямбол, в специалния информационен офис, който ще бъде открит в понеделник от 11.00 часа, от западната страна на сградата на Община Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply