Министерство на младежта и спорта набира младежки проекти

МИКЦ – област Ямбол информира за стартиралата процедура за набиране на проекти предложения по Национална програма за младежта 2011 – 2015 г. с срок до 7 август 2015 г.  в Министерство на младежта и спорта.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ”

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба № 4 от 25.07.2014г. за условията и реда за финансово  подпомагане на младежки дейности

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за младежта (2011 – 2015),

Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании”

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „БЪДИ АКТИВЕН“

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, Национална програма за младежта (2011 – 2015) и Насоките за кандидатстване.

Проектите се подават в Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики”, София 1040, бул. „Васил Левски” № 75, по куриер или по пощата на същия адрес. Важи датата на пощенското клеймо на изпращане на предложението.

Проектни предложения ще се приемат от 22 юли 2015 г. до 07 август 2015 г. Формулярите за кандидатстване можете да свалите от интернет страниците на Министерство на младежта спорта http://mpes.government.bg/ и http://youth.mpes.government.bg/, както и да получите след запитване на електронна поща [email protected]. и Втора покана:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ”

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за младежта (2011 – 2015),

Подпрограма 4: „Развитие и признаване на младежката работа“

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 25.07.2014г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, Национална програма за младежта (2011 – 2015) и Насоките за кандидатстване.

Проектите се подават в Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики”, София 1040, бул. „Васил Левски” № 75, по куриер или по пощата на същия адрес.

Проектни предложения ще се приемат от 22 юли 2015 г. до 7 август 2015 г. Формулярите за кандидатстване можете да свалите от интернет страниците на Министерство на младежта спорта http://mpes.government.bg/ и http://youth.mpes.government.bg/, както и да получите след запитване на електронна поща [email protected].

Пресцентър МИКЦ – област Ямбол

 

 

 

 

 

 

About the Author :