Министерство на културата финансира разкопки в Кабиле

DSC01287Министерство на културата финансира разкопки в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”, както е новото наименование на резервата. Осигуреното финансиране е в размер на 18 000 лв. Наети са 18 души от селото, които да помагат на археолозите.

В момента екипът разкрива част от сградите, които са от 4 в. след Хр. според откритите монети. Те се намират в близост до склада за зърно, наречен хореум. „Има няколко сгради, които са сравнително слаби като конструкция – речни камъни, споявани с глина, но са имали керемиден покрив и спойка от кирпич. Искаме да разкрием развитието на късноантичния град, който е от 4 в. след Хр., централната част на града”, коментира ръководителят на екипа Иван Вълчев, гл. асистент д-р в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Археология”. Идеята на екипа е при следващи разкопки да бъдат разкрити и по-ранните периоди.

DSC01288Подобни разкопки, финансирани от Министерство на кулурата, се правят за втора година. Самият археологически резерват се проучва основно от Софийски университет със студенти, които карат в него задължителната си лятна практика в продължение на 3 седмици.

Всяка година от 2008 г. насам ( с единствено прекъсване през 2010 г.) в резервата идват между 10 и 18 души студенти, но те успяват да свършат значително по-малко работа, защото нямат работници да им помагат, а обикновено съотношението момичета – момчета е две към едно.

DSC01285 DSC01286

About the Author :