Министерска подкрепа за “ДЕН”

Layout1Четири министерства ще създадат междуведомствена работна група, за да изготвят ясни критерии за оценка на здравния риск за населението при разрешаване реализацията на рискови инвестиционни проекти. Това стана ясно на свиканото от сдружение с нестопанска цел „Движение с екологична насоченост” – Ямбол първо заседание на Тематичната работна група към Обществения съвет на МОСВ по тема: възстановяване на законовия регламент за отстояния на рискови производства от жилищни сгради.

В дискусията, която се проведе на 29 май в сградата на МОСВ в София, участваха експерти от Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на икономиката и енергетиката, Изпълнителна агенция „Околна среда”, Регионалните здравни инспекции в Ямбол, Велико Търново, Перник, Враца, Ловеч, Благоевград, Русе, София-област, както и представители на неправителствени екологични и на бизнес-организации.

„Движение с екологична насоченост” работи по темата вече 3 години, откакто беше отменена Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. На 31 октомври 2013 г. сдружението внесе официално искане в Министерство на опазване на околната среда и Министерство на здравеопазването за възстановяване на законовия регламент за отстояния на рискови производства от жилищни сгради, което беше подкрепено от 12 неправителствени и граждански сдружения.

„След отмяната на Наредба № 7, не само че остана една празнота в законодателството, но в законодателството останаха и много противоречиви все още действащи към момента изисквания за спазването на здравни норми при одобряване, реализация, контрол, мониторинг, респективно рекултивация на съответните производства, които носят риск за околната среда. Даваме си сметка, че Наредба № 7 не може да бъде върната във вида, в който беше, по редица причини. Но ние сме убедени, че трябва да съществуват задължителни критерии, по които да се определя местоположението на едно производство, носещо риск и се стремим да достигнем до единомислие по отношение на това с бизнеса. Защото тези критерии трябва да бъдат обмислени, изготвени с общо участие и с аргументация”, обясни Рени Русева от „Движение с екологична насоченост”.

Министерството на околната среда е подкрепило тази идея и е предприело конкретни действия още преди 6 месеца, заяви Силвия Димитрова, началник отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка” в МОСВ. Министерството на икономиката и енергетиката също подкрепя позицията, че трябва да се изготвят нови единни критерии, за да се прилага законодателството еднакво във всички краища на България, заяви Елина Велинова от дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителя” към МИЕ. Заради липсата на нормативен акт за тези критерии в момента са уязвими и самите директори на РЗИ при даване на становище по преценка необходимостта от оценка за въздействието на околната среда, съгласиха се и представителите на Министерството на здравеопазването, след като им бяха посочени редица примери за натиск върху експерти от регионалните подразделения.

От сдружение „Движение с екологична насоченост” настояват в междуведомствената работна група да бъдат включени и експерти от неправителствените екологични и бизнес-организации с цел действително да се намери разумния баланс при регламентиране на изискванията за преценка влиянието на рисковите производства върху човешкото здраве.

About the Author :