Мина Грънчарова е новият районен прокурор на Ямбол

???????????????????????????????Мина Грънчарова е новият районен прокурор на Ямбол, след като спечели конкурса на Висшия съдебен съвет за заемане на длъжността. Заедно с нея на събеседването са се явили още двама кандидати – досегашният заместник-районен прокурор Мирослав Илиев, който временно изпълняваше длъжността на административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол и редовият прокурор Георги Георгиев. Четвъртият кандидат – районният прокурор на Елхово Стойко Иванов се е отказал да участва в конкурса още на 18 февруари. За нея са гласували

Мина Грънчарова 17 години работи като прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, което я прави кандидатът с най-голям опит в тази структура на съдебната система. Преди това е била 3 месеца съдия изпълнител в Районен съд – Ямбол,  2 години е била младши съдия в Окръжен съд – Ямбол, 2 месеца – стажант съдия в Окръжен съд – Ямбол и 4 месеца съдебен кандидат в Окръжен съд – София. Тя е и единственият кандидат завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Припомняме, че само за година и няколко месеца в ямболската съдебна система има пълна подмяна на ръководните кадри с малки изключения. Заради изтичане на мандатите бяха обявени конкурси за нов председател на Окръжен съд – Ямбол и на Окръжна прокуратура – Ямбол, които бяха заети след спечелен конкурс съответно от председателя на Районен съд – Ямбол Васил Петров и от районният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Така се овакантиха и местата за ръководители на тези структури на съдебната система.

Председател на Районен съд – Ямбол стана Светлана Митрушева, а след последния конкурс районен прокурор – Мина Грънчарова. Така на районно ниво съдебната власт се оглавява от дами, което не се е случвало доста отдавна. Всъщност аз като журналист не помня някога районен прокурор в Ямбол да е бил жена, но и в тези среди вече може да има пробив.

Предстои да се проведе и конкурсът за районен прокурор на Елхово, защото мандатът на досегашния районен прокурор Стойко Иванов е изтекъл, но все още няма насрочена дата за изслушването.

Диана Иванова

About the Author :