Миналото възхищава, но и възпитава

Picture 010Има множество впечатления, с които да бъде запомнена от учениците в ОУ „Стефан Караджа“ – село Стефан Караджово, образователната екскурзия до хайдушкия Сливен, проведена на 16 и 17 юни 2017 г. В нея взеха участие 59 ученици (от I до VIII клас) и 6 преподаватели. Тя бе реализирана по проект „Заедно да учим и творим“ (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) по Дейност 4: „Съхраняване и развиване на културната идентичност  на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“, т. 4. Организиране и провеждане на образователни екскурзии.

Многолюдната група бе настанена в хотел „Рикас“след пристигането си около 10 часа в красивия град – в подножието на гордата Стара планина. После се отправиха всички – деца и учители към къща музей „Сливенски бит“, където бяха впечатлени от изчерпателната беседа на ескурзовода.

Обядът се състоя в ресторант „Ориндж“, а Регионалния исторически музей посетиха следобед, където с интерес разгледаха експонатите и изслушаха разясненията, поднесени чрез обширна беседа. Не им липсваше и свободно време преди вечерята в същия ресторант. А привечер се забавляваха волно и весело в градския парк на Сливен.

На следващия ден, след закуска, ескурзиантите се отправиха към къщата-музей „Хаджи Димитър“. Там научиха много за живота и делото на прочутия българин, неговото семейство, разгледаха изложените експонати и се подписаха с почит в книгата за посетители.

След вкусния обяд в ресторант „Ориндж“ потеглиха обратно към Стефан Караджово – родно място на друг прочут войвода и съратник на Хаджи Димитър, възпят с възторг и гордост в нашия хайдушки епос и от поезията на български класици – Караджата!

Всяка среща с миналото (близко или по-далечно) събужда в душата носталгично възхищение от красотата и героичния облик на един отминал свят. Преклонение, което несъмнено оказва възпитателен ефект върху подрастващите.

Picture 007 Picture 003

About the Author :

Leave a reply