МИГ „Тунджа” спечели втори трасграничен проект

logo_MIG_Tundja_0Местната инициативна група „Тунджа” спечели втори трансграничен проект. Договорът с управляващия орган е подписан на 24 април 2014 г.

Проектът „RECYCLING” – „Към качествен живот чрез рециклиране“  се реализира съвместно с „Асоциация на  млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу –  Турция и е с продължителност 12 месеца.

Стойността на осигуреното финансиране е 104 хил. евро. Проектът има за цел опазването на околната среда в селските райони на трансграничния регион.

Чрез него земеделските производители ще получат по-добра информираност за  рециклиране или елиминирането на вредни и опасни отпадъци, свързани със земеделското производство. По проекта е предвидено да се закупят специализирани контейнери за рециклиране на химически опасни отпадъци. Те ще се предоставят на земеделските производители от област Одрин и община „Тунджа”.  Дейността ще се осъществи в 10 пилотни села в област Одрин и 10 пилотни села в община „Тунджа”.

Ще бъдат организирани и семинари на тема “Правила и практики за използване и рециклиране на опасни химични вещества и  препарати в селското стопанство в трансграничния регион”, които ще се проведат в Одрин и в община „Тунджа”. Ще има и обучения по рециклиране. Ще бъдат организирани две еднодневни обучения – по едно във всяка една от страните. Участниците в обученията ще бъдат земеделски производители от пилотните села. Те ще бъдат обучени за предимствата на рециклирането и  за начина на ползване на поставените контейнери.

About the Author :