МИГ “Тунджа” подписва договори за 28 проекта

logo_MIG_Tundja_0Нови 28 договора за 1 194 874 лева с бенефициенти към Стратегията за местно развитие предстои да подпише МИГ-Тунджа до края на тази седмица. 16 от договорите ще бъдат подписани със земеделски производители  по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанста“ . Десет са договорите по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ – два от тях ще бъдат подписани с община Тунджа и  осем с читалища .  С община Тунджа ще бъдат подписани още 2 договора – един по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ и един по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.

Договорите на община “Тунджа” са за следните проекти:

Мярка 226 – Закупуване и монтаж на сигнално-охранителна техника за борба с пожарите в горските територии на община Тунджа  – стойност на договора 94 000 лева;

Мярка 313 –  Инвестиция в потенциала за развитие на културния и фестивален туризъм на територията на МИГ „Тунджа” – стойност на договара 39 110 лева;

Мярка 321

–   Повече грижа за възрастните хора – осигуряване на оборудване и обзавеждане на клубовете на пенсионера в община „Тунджа” – стойност на договора 55 890 лева;

–     Възстановяване на спортен комплекс в село Генерал Инзово, община Тунджа  – стойност на договора – 325 751,35 лева

Общата стойност на договорите, които община Тунджа ще подпише за финансиране по Стратегията за местно развитие с ДФЗ-Разплащателна агенция и МИГ-Тунджа е 514 751,35 лева

Осемте читалища, които ще подпишат договори са в селата Завой, Ханово, Симеоново, Окоп, Межда,Кабиле, Калчево,Ботево. Общата стойност на договорите е 88471,70 лева.

Обща стойност на договорите със земеделските производители по мярка 121 е 591 651 лева.

 

About the Author :