МИГ Елхово популяризира малкия и среден бизнес с изложение

logoИзложение “Бизнес, традиции и иновации на територията на Местна инициативна група – Елхово” организира Местна инициативна група – Елхово от  26 до 30 септември 2014 г.  Официалното откриване на бизнес изложението е на 27 септември 2014 г. /събота/ от 11.00 часа на централен площад в град Елхово с участието на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”.

В бизнес изложението ще се включат 30 участници – в това число фирми, организации, институции, читалища, земеделски производители, занаятчии от община Елхово, произвеждащи и предлагащи местни продукти и услуги, включително художествени, туристически и информационни. В 30 изложбени павилиона участниците ще представят свои продукти, произвеждани в района на Елхово.

Целта на Изложението е популяризиране потенциала на територията на община Елхово и осигуряване на възможности за развитие и популяризиране на произведеното. С изложението МИГ Елхово презентира както своята дейност, така и реалните постижения на местните фирми, организации и институции, включително бенефициенти, получили финансова подкрепа от Програмата за развитие на селските райони.

Изложението ще спомогне за повишаване популярността на  качествени традиционни продукти, произвеждани в района на Елхово, както и за търсенето на нови пазари.

 

About the Author :