Местят осем секции в Ямбол на други места

OBSTINA_YambolВ общо 101 избирателни секции ще се гласува на евроизборите в община Ямбол. Единственото изключение в обхвата и номерирането на секциите се отнася за жилищен блок на ул. „Д. Благоев” № 11  – Вх. А и Вх. Б, който преминава от секция №33 с място на гласуване ОУ „П. Р. Славейков” в секция № 17 с място на гласуване ул. „Ал. Стамболийски” № 14, сградата на бившия ресторант „ Олимп”. Новото при предстоящия евро вот е, че 8 от секциите се обособяват в различни от досегашните им места, с цел осигуряване по-добри условия за провеждане на изборния процес – както за избирателите, така и за работата на секционнните избирателни комисии. Досегашните четири секции в ПУ „Ив. Вазов” са преместени на нови места, заради лошото състояние на сградния фонд. Останалите четири, които са засегнати от промяната, досега бяха в сградата на Комплексния център за социални услуги, в който вече се предлагат денонощно услуги на потребители и следва да се спазват строги хигиенни изисквания.

Така, въведените промени засягат следните секции и райони:

Централна градска част :

Избирателни секции № 10 и № 11 от ПУ „Иван Вазов” – в Обреден комплекс –Ритуална зала на ул. „Славянска” № 4

Избирателна секция № 13 от ПУ „Иван Вазов” – в ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/ ул. „ Хр. Смирненски” № 2

Избирателна секция №15 от ПУ „Иван Вазов” – в Народно читалище „Диана -1944” на ул. „Йордан Йовков” № 34 / Къща-„Парахода”/

Квартал „Аврен”

Избирателна секция № 59 от Комплекс за социални услуги на ул. „Търговска” №120 – в ОУ „ Хр. Смирненски”

Избирателна секция № 60 от Комплекс за социални услуги на ул. „Търговска” №120 – в Технически колеж на ул. „Граф Игнатиев” № 38

Избирателни секции № 61 и № 62 от Комплекс за социални услуги на ул. „Търговска” №120 – в Професионална гимназия по екология и химически технологии на ул. „Милин камък” №2

Избирателните списъци ще се изготвят по постоянен адрес на избирателите и ще бъдат публикувани най-късно до 14.04.2014 г. на обявените места, като това важи за българските граждани. Отделно, втора част на списъците, която обхваща гражданите на други държави – членки на Европейския съюз, ще бъдат публично обявени до 29 април. Преди това всеки гражданин на друга държава от ЕС, който желае да упражни правото си на глас, трябва да представи декларация по образец в общината в срок до 14 април.

Гражданите ще имат възможност да проверят предварително включени ли са в избирателните списъци, в коя секция и на кое място ще гласуват, както и да направят справка в общината при установени пропуски и грешки.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление по образец до кмета на общината не по- късно от 7 дни преди изборния ден. /17.05.2014 г./

Избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес с писмено заявление до кмета на населеното място по настоящ адрес на лицето не по- късно от 14 дни преди изборния ден./ 10.05.2014 г./

Удостоверение за гласуване на друго място се издава само на кандидатите за членове на Европейския парламент, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдателите след подаване на писмено заявление по образец до кмета на населеното място по постоянен адрес не по- късно от 14 дни преди изборния ден./10.05.2014/

Заявленията се подават лично или от друго лице упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат за подадат заявление по образец в писмена форма, саморъчно подписано и изпратено по поща, факс или чрез електронна поща не по късно от 20 дни преди изборния ден./ 4.05.2014 г./

 

About the Author :