Местни избори 2019 – Кандидатът за общински съветник от „БСП за България“ Красимир Йорданов: Трябва да създадем възможности за развитие на младите хора в Ямбол

Красимир Йорданов е на 37 г. Завършил е средно образование в ТМСС „Христо Ботев“ в Ямбол. Бакалавър по стопанско управление на Бургаски свободен университет и магистър по управление на проекти на Университет „Асен Златаров“ – Бургас. В момента работи като мениджър проекти в частна фирма. Има и 12-годишен опит в Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“. Семеен с две деца.

– Какви са проблемите пред земеделието в община Ямбол?

–  Община Ямбол като цяло не разполага с много обработваема земя. В землището на града има близо 51 хиляди декара обработваема земеделска земя, което прави малко над 2 процента от обработваемата земя в област Ямбол. В територията на общината има регистрирани 2 свинеферми, 29 животновъдни обекта с едри преживни животни, 2 животновъдни обекта с дребни преживни животни и 65 пчелина. На фона на тази информация трудно община Ямбол би могла да бъде разглеждана отделно от останалите общини. Като цяло в Ямбол, има традиции в секторите на зеленчукопроизводството и животновъдството. Проблемите в тези сектори не са по-различни от тези в останалата част на страната. Обезлюдяването на селските райони е най-големият бич за селското стопанство. Към днешна дата проблем е липсата на работна ръка, тук не говорим дори за квалифицирани кадри, а за каквито и да е хора, желаещи да работят в аграрния сектор. Все по-трудно се стартира земеделска дейност заради нестабилността на пазара, покачващи се ренти, трудният достъп до държавни и общински земи. Всичко това показва защо не е атрактивен земеделският сектор. Друг проблем е честата смяна на нормативната база за кандидатстване и липсата на административен капацитет за малките земеделски производители. Разбира се, не бива да се пропуска да се отбележат климатичните промени. Трайните засушавания и измръзвания в нетипични за годината периоди поставят на голямо изпитание стопаните. Само с труд и любов към земята не се получава, нужна е адекватна държавна политика и подкрепа извън европейските фондове за хората, искащи да се занимават със земеделие.

– Магистърската ви специалност е за управление на проекти. Какви са предизвикателствата пред земеделските производители в Ямбол по отношение на проектите?

– В условията на европейско финансиране за аграрния сектор се дава възможност за развитие на конкурентноспособни земеделските стопанства, но има особености при кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Според Наредба № 14 от 1. 04. 2003 г. „За определяне на населените места в селски и планински райони“, ако в една община има населено място с население над 30 000 души, тя не е „Селски район“, а както знаете по втория стълб на ОСП „Развитие на селските райони“ приоритет са именно тези райони. При евентуално кандидатстване земеделските производители, който искат да инвестират в община Ямбол, трябва да знаят, че кандидатите от определените от наредбата селски райони имат предимство. Сигурно сте забелязали, че в близките до града села има предприятия за преработка на земеделска продукция, да те са в друга община, но все пак са в област Ямбол. Община Сливен, например, също не е селски район според наредбата, но там в рамките на общината влизат доста села, който също не се възползват от приоритетната насоченост на средствата от ЕС.

– Вие сте от младите хора, завърнали се в Ямбол, и отглеждате тук децата си?  Какви са предизвикателствата пред младите семейства?

– Да така е имам две деца, дъщеричката ми е на пет години, а синът ми е на една. Сериозно предизвикателство пред нас е липсата на детски специалисти в здравеопазването и тук не става въпрос за педиатри, а за детски пулмолог, детски кардиолог, детски офталмолог и др. За един профилактичен преглед се налага да ходим в съседни области, понякога в столицата и то с предварително записване и понякога чакане с месеци за прием. Дъщеричката ми иска да кара велосипед, започнах да се оглеждам в моя жилищен квартал къде може да го направи, но не намерих подобно място. Чакаме да затворят големите хипермаркети, за да караме велосипед на техните паркинги. Пресичането на пешеходни пътеки с малки деца и на майки с колички не е лесно, особено в тъмната част на деня. Има някой пешеходни пътеки, които изобщо не са пригодени да се пресича с колички. Мисля си, че във времето, в което живеем, това е недопустимо.

– Какво трябва да се промени, за да стане Ямбол по-привлекателен за младите?

– На първо място, човек трябва да се чувства желан, за да остане някъде. Ако си не желан, си тръгваш. Много неприятно ми стана, когато разбрах, че съд се е произнесъл за незаконни такси в детските градини и въпреки това община Ямбол продължава да събира таксите. Аз лично съм убеден, че трябва да се промени отношението на администрацията, тя трябва да показва на младите, че има нужда от тях, да работи в полза на хората. Това са част от нещата, които трябва да се направя. Не може да се каже едно конкретно нещо и да се промени картината. Младите хора се нуждаят от перспектива, да виждат, че имат добро бъдеще, възможности за развитие в Ямбол, а това се изразява в добра работа с достойно заплащане, от добро здравеопазване, от добро образование за техните деца, приветлива градска среда и не на последно място от сигурност във всички аспекти на думата. Когато някой не е сигурен за своето бъдеще на едно място, той логично търси друго, на което ще се чувства по-добре.

– За какво ще работите като общински съветник?

– Убеден съм, че общинският съветник е призван да служи на гражданите. Всеки въпрос и проблем на общността трябва да бъде отнесен на вниманието на администрацията в най-кратки срокове, за да бъде решаван. В жилищната сграда, в която живея, има много празни апартаменти, кой се е преместил в друг град, кой в друга държава. Когато се прибирам от работа, забелязах, че тези прозорци не светят. Голяма част от прозорците на всички жилищни сгради не светят. Бих искал да видя в края на мандата повече прозорци да светят.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

About the Author :

Leave a reply