Местни избори 2019 – Кандидатът за общински съветник от „БСП за България“ Петя Пенева: Общината трябва да помогне на училищата в подобряване на сигурността

Качеството на образованието в Ямбол е другият основен проблем, залегнал в управленската програма на кандидата за кмет на Ямбол Катя Георгиева. В листата за общински съветници на „БСП за България“ има трима специалисти, които могат да допринесат за решаването му – Петя Пенева – директор на ОУ „П. Р. Славейков“, Мими Караколева – учител по български език и литература в Земеделската гимназия и Росица Бакалова – учител по български език и литература в Езикова гимназия

На последните външни оценявания Ямбол е на последно място по български език и литература след 7 клас и на предпоследно за 12 клас. Вашето училище – ОУ „П. Р. Славейков“ е на едно от първите места в града. Как може да се реши този проблем?
– Вярно е, че ОУ „П. Р. Славейков“ е в челните места по национално външно оценяване в 7 клас по български език и математика. Проблемът е, че има много училища с лоши резултати. Общината трябва да поеме инициативата и да разработи и предприеме мерки, за да бъде повишена функционалната грамотност на учениците. „БСП за България“ предвижда през летния период да се организира общинска програма, нещо като летни училища, в които ще се повишава грамотността на учениците. Предвижда се и насърчаване на постиженията на учителите. Ако има добра политика за задържане на младите хора в Ямбол, за да не ходят напред назад в Европа и да има постоянство в обучението и в труда на техните деца, когато са ученици. Това би могло да доведе до по-добри резултати за образованието в общината.
Проблемът е и миграция?
– Да, защото има училища, в които ежедневно се издават по няколко удостоверения за преместване на ученици, чийто родители отиват на сезонна работа в чужбина. Те взимат и децата си и след няколко месеца се завръщат неовладяли нито чуждия език, където са били, нито българския. И това е проблем, който се проявява най-вече в края на 7-ми клас при външното оценяване.
Какво друго може да направи общината в сферата на образованието, защото освен лошите резултати на външно оценяване има проблеми и със задържане на учениците в клас, с функционалната неграмотност на учениците, получаващи средно образование, но незнаещи и неможещи?
– Необходимо е адекватна общинска образователна политика, която да отговаря на реалната ситуация на образованието в града. Важно е да се потърси съдействие от директорите на училища, да се чуят техните предложения, да се набележат общи мерки, които да влязат в бъдещата програма за повишаване на функционалната грамотност на учениците. Държавата си прави нейната политика, но е нужно и общината да поеме някакъв ангажимент за решаване на този проблем. Освен това трябва да обърнем внимание и на тези ученици, които са талантливи. И сега има правила за награждаване при постигнати резултати, но ние предвиждаме създаването на фонд, който ще им помага да постигнат тези добри резултат. Чрез него може да се подпомага участието им в международни олимпиади и състезания, за да могат да изявят талантите си. Трябва да покажем, че нашето образование не е само лошите резултати, но и успехите на учениците, които прославят Ямбол.
Директор сте на едно от големите ямболски училища. Кои са онези проблеми в образованието, които остават невидими отвън, но за които общината може да помогне?
– За мен проблем е обезопасяването на училищата и подобряване на сигурността. Един от вариантите е да се увеличи числеността на дирекция СПООР и част от служителите й да са натоварени с тази задача. Заедно с полицията да се разработят мерки за обезопасяването на районите около училищата, за да се избегнат транспортни инциденти, да се предпазят децата от зависими и други опасни влияния. Сигурността на училищата е важна, а едно учебно заведение с един охранител трудно може да се справи с всички опасности.

About the Author :

Leave a reply